Fizjoterapia Dziecka
ul. Drukarska 3/45,
30-384 Kraków

Nasz zespół

Poznaj zespół naszych specjalistów
Dorota Pamuła

Fizjoterapeuta,
Terapeuta NDT Bobath,
Terapeuta zajęciowy
Terapeuta SI

Od 20 lat pracuję z niemowlętami i małymi dziećmi jako terapeuta NDT-Bobath. Jestem głęboko przekonana o skuteczności tej metody. Widzę jej pozytywne rezultaty uzyskane w wyniku systematycznego procesu terapeutycznego moich małych pacjentów. Doświadczenie zawodowe pogłębiałam w różnych ośrodkach wczesnej interwencji oraz poradniach rehabilitacyjnych.

Stale poszerzam warsztat pracy o najbardziej aktualne sposoby prowadzenia terapii. Wzbogacam go przez pracę na tkankach miękkich, integrację sensoryczną, kinesiology taping, zaopatrzenie ortopedyczne i inne pomoce.

Terapię dostosowuję do potrzeb dziecka i rodziny, by móc im dostarczyć jak najwięcej satysfakcji i radości. Motywuję dzieci poprzez utrwalanie wyników przez terapeutyczne zabawy. Własne doświadczenia rodzicielskie i kontakt z rodzinami dzieci niepełnosprawnych sprawia, że lepiej rozumiem rodziców i małych pacjentów w ich trudnej sytuacji.

zobacz wiecej

Wykształcenie, kursy i szkolenia:

2015 - Egzamin państwowy potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Terapeuta zajęciowy, obecnie w trakcie studiów I stopnia na AWF w Krakowie na kierunku Terapia zajęciowa
2001 - Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie:
dyplom z wyróżnieniem ukończenia studiów magisterskich na kierunku Fizjoterapia.
Praca magisterska i publikacje dotyczące analizy chodu (system Vicon) u dzieci z MPDz.

2021 
DIAGNOSTYKA METODĄ PRECHTLA - KURS PODSTAWOWY
dr Andrea Guzzetta
 
2021
PRACA NA KOŚCIACH: INTEGRACJA KOŚCI Z SIECIĄ POWIĘZIOWĄ
Sharon Wheeler 
 
2021
INTEGRACJA STRUKTURALNA CZASZKI
Sharon Wheeler
 
2020
ZOGA MOVEMENT INTRODUCTION
Wojciech Cackowski

2020
SCAR WORK - INTEGRACJA BLIZN Z SIECIĄ POWIĘZIOWĄ
Anna Srokowska (metoda Sharon Wheeler)

2020
TERAPIA WISCERALNA W PRAKTYCE FIZJOTERAPEUTY
Marcin Szkolnicki

2020
KURS NDT-BOBATH ADVANCED
VISION – WHAT, WHEN, WHERE, WHY AND HOW
Christa Scholtz, Liliana Klimont

2020
ATSI CZĘŚĆ II: STRATEGIE STRUKTURALNE
Wojciech Cackowski, Marcin Siedlaczek

2018/2019
ANATOMY TRAINS STRUCTURE AND FUNCTION
ATSI CZĘŚĆ I: PODSTAWY STRUKTURALNE
Wojciech Cackowski, Marcin Siedlaczek

Głogów, Poznań, Kraków, Leszno, Gdańsk 2015-2018
ASYSTENTURY NDT-BOBATH
Foteini Zografou, Tal Keren-Capelovitch

2017
LIDER GRUPY, KURS BOBATH BABY
Zofia Szwiling, Foteini Zografou

2010
SZKOLENIE LIDERA NDT-BOBATH
Zofia Szwiling, Vardit Kindler

2010
KURS INTEGRACJI SENSORYCZNEJ
II stopnia wg J. Ayres
M. Karga, Liliana Klimont

2007
KURS „KINESIOLOGY TAPING”
Tomasz Senderek

2005
KURS TERAPII I OCENY
NEUROROZWOJOWEJ NIEMOWLĄT
NDT-BOBATH BABY
Zofia Szwiling

2003
KURS PODSTAWOWY NDT-BOBATH
Zofia Szwiling, Vardit Kindler

Diagnostyka mobilności u pacjentów z mózgowym porażeniem dziecięcym (ISPO Polska)
Spontaniczna ruchliwość płodu, noworodka i niemowlęcia: od mechanizmów do zastosowania klinicznego (Andrea Guzzetta)
Miednica i Kość Ogonowa (Sharon Wheeler)
Równoważenie Strukturalne w pracy z dziećmi z problemami neurologicznymi (Wojciech Cackowski)
Podstawy Strukturalne. Kręgosłup (Marcin Siedlaczek)
Podstawy Strukturalne. Głowa, szyja, żuchwa (Wojciech Cackowski)
Podstawy Strukturalne. Obręcz barkowa i ręce (Marcin Siedlaczek)
Podstawy Strukturalne. Jama brzuszna, klatka piersiowa, oddech (Wojciech Cackowski)
Korowe zaburzenia widzenia (Christine Roman - Lantzy)
Podstawy Strukturalne. Wachlarze stawu biodrowego (Wojciech Cackowski)
Podstawy Strukturalne. Łuki, stopy, kolano (Wojciech Cackowski)
Rozluźnianie powięziowe w neurologii. Techniki Integracji Strukturalnej Anatomy Trains w pracy z dziećmi z problemami neurologicznymi (Wojciech Cackowski)
Stymulacja widzenia funkcjunalnego u małych dzieci z korowymi zaburzeniami wzroku (Vardit Kindler)
Stosowanie rozwiązań mobilnych w pracy z małymi dziećmi o specjalnych potrzebach - praktyczne zastosowanie w terapii (Vardit Kindler)
Rehabilitacja dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym. Problemy dzieci z ciężkimi niepełnosprawnościami (ISPO Polska)
Zaburzenia przetwarzania sensorycznego, a rozwój mowy. Diagnoza kliniczna i strategie postępowania (Liliana Klimont, Violetta Podsiadła - Xu)
Terapia ręki u dzieci z problemami neurologicznymi (Foteini Zografou)
Dziecko z hemiplegią - wyzwanie dla terapeuty (Gillian Stern)
Przygotowanie obręczy barkowej do funkcji. Koordynacja wzrokowo-ruchowa u dzieci z zaburzeniami neurorozwojowymi (Foteini Zografou)
Zaopatrzenie ortopedyczne kończyny górnej w Mózgowym Porażeniu Dziecięcym (Eddy Mellaerts)
Wieloprofilowe podejście do budowania kontroli motorycznej i kontroli postawy u dzieci (Rose Marie Rine)
Wprowadzenie do rehabilitacji w pediatrycznych zaburzeniach funkcji przedsionka (Rose Marie Rine)
Użycie analizy chodu do zaprojektowania zaopatrzenia ortopedycznego, podejście kinematyczne i segmentalne (Elaine Owen)
Przegląd technik dla tkanek miękkich wykorzystywanych w pracy z dziećmi (Łukasz Czubaszewski)
Ewa Woźnicka

Fizjoterapeuta
Terapeuta NDT Bobath

Swoją ścieżkę edukacji z zakresu fizjoterapii od początku poświęciłam najmłodszym pacjentom. Wiedzę teoretyczną jak i praktyczną staram się w jak najbardziej możliwy sposób dostosowywać indywidualnie do każdego niemowlęcia oraz dziecka. W duchu koncepcji Bobath nie zapominam o tym, by terapia była nastawiona na funkcję dostosowaną do wieku dziecka. W swojej pracy łączę ćwiczenia z zabawą tak by dziecko czerpało radość z przychodzenia na zajęcia.

zobacz wiecej

Wykształcenie, kursy i szkolenia:

2019 - KIRE Kraków - Przygotowanie pedagogiczne do pracy nauczycielskiej
2016 - AWF Kraków - Fizjoterapia (studia magisterskie)
2014 - AWF Biała Podlaska- Fizjoterapia (studia licencjackie)

2021
PRACA NA KOŚCIACH: INTEGRACJA KOŚCI Z SIECIĄ POWIĘZIOWĄ
Sharon Wheeler 
 
2020
ZOGA MOVEMENT INTRODUCTION
Wojciech Cackowski
 
2020
SCAR WORK - INTEGRACJA BLIZN Z SIECIĄ POWIĘZIOWĄ
Anna Srokowska (metoda Sharon Wheeler)
 
2020
TERAPIA WISCERALNA W PRAKTYCE FIZJOTERAPEUTY
Marcin Szkolnicki

2019
Równoważenie Strukturalne w pracy z dziećmi z problemami neurologicznymi (Cackowski, Wójtowicz, Czerwik)

2019
Rozluźnianie powięziowe w neurologii (Cackowski, Wójtowicz, Czerwik)

2019
Wykorzystanie analizy chodu do diagnostyki pacjentów z MPD (Vigo)

2019
Najnowsze spojrzenie na problem spastyczności wśród dzieci z MPD w postaci diplegii (Beverly Cusick)

2019
Nowe podejście do terapii deformacji stopy (Beverly Cusick)

2019
Terapia Neurorozwojowa NDT Bobath Baby (Zofia Szwiling)

2018
Badanie i planowanie pacjentów z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym (Vigo Academy)

2018 Trójpłaszczyznowa terapia manualna wad stóp u dzieci na podstawach neurofizjologicznych (Barbara Zukunft- Huber)

2017
Terapia Neurorozwojowa NDT- Bobath (Zofia Szwiling)

2017
Metoda Weroniki Sherborne moduł I

Kraków 2016
Rehabilitacja w zaburzeniach rozwojowych niemowląt od 0-12 miesięcy (Sabina Lizak)

Anna Ajszpur

Fizjoterapeuta
Terapeuta NDT Bobath
Terapeuta SI
Psycholog

Od kilkunastu lat zajmuję się zawodowo fizjoterapią dziecięcą. Jestem certyfikowaną terapeutką metod NDT-Bobath, Bobath Baby, oraz Integracji Sensorycznej - tymi metodami pracuję na co dzień. Zajmuję się terapią niemowląt, wcześniaków i młodszych dzieci z różnymi dysfunkcjami rozwojowymi, neurologicznymi, ortopedycznymi, genetycznymi. Stale wzbogacam swój warsztat pracy na kursach i szkoleniach prowadzonych przez najlepszych specjalistów z dziedziny fizjoterapii pediatrycznej, uczę się nowych i nowoczesnych metod wspomagających terapię. W pracy z pacjentami i ich rodzinami bardzo pomaga mi wykształcenie psychologiczne.

Każdy sukces małego pacjenta jest dla mnie radością, każdy uśmiech dziecka nagrodą, a każdy problem w terapii - wyzwaniem.
Prywatnie jestem żoną, mamą trójki dzieciaków, najczęściej w biegu między pracą, domem, przedszkolem i szkołą.

zobacz wiecej

Wykształcenie, kursy i szkolenia:

2019 - ISP Warszawa - Przygotowanie pedagogiczne
2007 - UJ Kraków - Psychologia Stosowana
2001 - AWF Kraków - Fizjoterapia

 
2021 
DIAGNOSTYKA METODĄ PRECHTLA - KURS PODSTAWOWY
dr Andrea Guzzetta
 
2021
Trójpłaszczyznowa terapia manualna wad stóp u dzieci na podstawach neurofizjologicznych

 

2020
Kurs Instruktorski Masażu Dziecka Metodą Shantala (Jolanta Staudt, Mateusz Staudt)

2019
Równoważenie Strukturalne w pracy z dziećmi z problemami neurologicznymi (Wojciech Cackowski, Agnieszka Wójtowicz, Damian Czerwik)

2019
Rozluźnianie Powięziowe w neurologii (Wojciech Cackowski, Agnieszka Wójtowicz, Damian Czerwik)

2018
Specjalistyczny Kurs z zakresu Integracji Sensorycznej Małego Dziecka – Sensory Babies Master Class Course (Emily Hills, Lindsay Hardy)

2017
Kurs terapii ręki u dzieci z problemami neurologicznymi (Foteini Zografou, Dorota Pamuła)

2017
Szkolenie: Pedagogika zabawy w pracy z dzieckiem z trudnosciami/zaburzeniami w kontakcie ( spectrum autyzmu i nie tylko) (Ewa Reczek, Urszula Srzednicka)

2016
Warsztat: Wprowadzenie do pediatrycznej rehabilitacji przedsionkowej (Rose Marie Rine)

2014
The Test of Infant Motor Performance From Research to Practice - TIMP (Hlapang A. Kolobe)

2013
Warsztat: Zaburzenia przetwarzania bodźców sensowycznych u dzieci urodzonych przed czasem (Lliana Klimont)

2013
Kurs NDT – Bobath Baby (Zofia Szwiling)

2011
Kurs Kinesio Taping (Paweł Pogorzelec)

2008
Kurs Podstawowy NDT – Bobath (Zofia Szwiling)

2007
Kurs PNF i Skoliozy (Grzegorz Gałuszka)

2007
Kurs wprowadzający do metody Wideotreningu Komunikacji (Ewa Reczek, Katarzyna Ślęczek)

2006
Kurs Thera-Band - ćwiczenia oporowe i równoważne (Józef Spałek)

2006
Kurs Integracji Sensorycznej II- go stopnia (Małgorzata Karga)

2006
Kurs PNF w Pediatrii ( Agnieszka Stępień)

2006
Szkolenie Integracji Sensorycznej I-go stopnia (Małgorzata Karga)

2006
Kurs SMT McKenziego ‘A’ - Spinal Mechanical Therapy (Beata Smela)

2002
Kurs PNF Podstawowy (Benedikt Bomer)

Monika Sowa-Heidenreich

Tyflopedagod
Ortoptysta
Terapeuta widzenia

Od 20 lat specjalizuję się w rehabilitacji wzroku. Doświadczenie zawodowe zdobyłam między innymi w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Dziekanowie Leśnym k/o Warszawy, w Poradni Leczenia Zeza przy Centrum Okulistyki Dziecięcej w Warszawie, Zakładzie Optycznym. Od 2008 roku i obecnie pracuje w SOSW dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących przy ul. Tynieckiej 6 w Krakowie jako rehabilitant wzroku.

Dokonuję funkcjonalnej oceny widzenia u dzieci z zezem i niedowidzeniem jednoocznym, u dzieci słabowidzących w zależności od indywidualnych potrzeb małych pacjentów. Udzielam informacji dla rodziców na temat rozwoju widzenia u małego dziecka z problemami wzrokowymi. Prowadzę zajęcia z zakresu rehabilitacji wzroku, które mają na celu rozwój podstawowych i wyższych funkcji wzrokowych.

zobacz wiecej

Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie
Magister tyflopedagogiki – Terapeuta widzenia

 

Medyczne Studium Zawodowe w Łodzi
Technik ortoptysta
Izabela Straszewska

Psycholog
Pedagog

Od 10 lat pracuję jako psycholog z dziećmi i młodzieżą. Wcześniej doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą zdobywałam jako wychowawca na koloniach oraz jako instruktor harcerski organizując obozy dla dzieci oraz kursy szkoleniowe dla instruktorów, gdzie pogłębiałam swoją wiedzę w zakresie pedagogiki i psychologii wychowawczej.

W latach 2011 - 2018 (z przerwami) pracowałam jako trener programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży Archipelag Skarbów, zaś w latach 2012 - 2019 jako psycholog w Maltańskim Centrum Pomocy Dzieciom, gdzie byłam koordynatorem zespołu terapeutycznego, prowadziłam zajęcia indywidualne i grupowe ( terapia poprzez zabawę, wywiad, obserwacja, diagnoza psychologiczna, tworzenie programów terapeutycznych i ewaluacja postępów dzieci, metoda 3i).

Mam doświadczenie w pracy z wcześniakami, dziećmi zagrożonymi niepełnosprawnością, dziećmi z różnymi zaburzeniami rozwojowymi, zespołami genetycznymi, mózgowym porażeniem dziecięcym, wrodzonymi wadami rozwojowymi, z padaczką, dziećmi z zaburzeniami słuchu/wzroku, ze spektrum autyzmu oraz dziećmi z niepełnosprawnością sprzężoną.

Preferuję niedyrektywne metody pracy, których podstawą jest nawiązanie dobrej relacji z dzieckiem z poszanowaniem jego godności oraz wnikliwa obserwacja zachowania dziecka. Ważne dla mnie jest odkrycie zainteresowań dziecka, a następnie zgodnie z nimi dobranie odpowiednich zabaw (ćwiczeń) terapeutycznych, a także odpowiednie dopasowanie poziomu trudności danej zabawy do dziecka, tak, by jednocześnie czerpało z niej satysfakcję, miało poczucie sprawstwa a zarazem osiągnęło założone cele terapeutyczne. Obecnie pogłębiam swoją wiedzę i umiejętności w zakresie logopedii, studiując ten kierunek na Akademii Ignatianum w Krakowie.

zobacz wiecej

Wykształcenie, kursy i szkolenia:

2011 – UJ Kraków, Psychologia stosowana - Moduł psychologia rehabilitacji i neuropsychologia
2011 – UJ Kraków, Studium Pedagogiczne
2020 – AI Kraków, Logopeda - obecnie

2020
Kurs "Pierwsza Pomoc Pediatryczna"

2018
Szkolenie "Komunikacja interpersonalna w obsłudze pacjenta cierpiącego na zaburzenia psychiczne lub rodziny pacjenta"

2017
Warsztaty dla profesjonalistów "Szkoła dla Rodziców i Wychowawców, cz. I, Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły?"

2017
Warsztaty dla personelu medycznego "Komunikacja z rodzicami nieuleczalnie chorego dziecka"

2017
Szkolenie "Diagnozowanie małych dzieci w kierunku zaburzeń, że spektrum Autyzmu"

2017
Szkolenie kwalifikacyjne, uprawniające do stosowania Skali Inteligencji Stanford-Binet 5

2017
Konferencja "Małe Dziecko - Poznanie w Zabawie"

2016
Konferencja naukowo- szkoleniowa "Pomiędzy ideą a rzeczywistością- towarzyszenie rodzinie z małym dzieckiem o zaburzonym rozwoju zgodnie z koncepcją ICF"

2014/2015
Udział w Studium Psychoterapii Dzieci i Młodzieży

2015
Szkolenie NCV - Porozumienie bez Przemocy

2015
Konferencja "Afazja- diagnoza, kształcenie, terapia"

2015
Konferencja "Nowe metody diagnostyczne do badania dzieci i młodzieży"

2014
Szkolenie dla realizatorów Programu "Przyjaciele Zippiego"

2013
Szkolenie "Diagnoza i terapia widzenia małych dzieci"

2013
Terapia Skoncentrowana na rozwiązaniach kurs podstawowy

2012
Kurs wprowadzający do metody Videotreningu Komunikacji

2011-2012
Szkolenie trenerskie programu Archipelag Skarbów

Dominika Pluta
Fizjoterapeuta
Pedagog
 

2011 AWF Kraków - Fizjoterapia (jednolite studia magisterskie)fIZJOTERAPEUTA

zobacz wiecej

2011 AWF Kraków - Fizjoterapia (jednolite studia magisterskie)

2014 Kurs pedagogiczny dla czynnych zawodowo nauczycieli
 
2021 
DIAGNOSTYKA METODĄ PRECHTLA – KURS PODSTAWOWY
 
2021
TERAPIA NEUROROZWOJOWA NDT-BOBATH BABY
 
2021
INTEGRACYJNA TERAPIA BLIZN
 
2020
TRÓJPŁASZCZYZNOWA TERAPIA MANUALNA WAD STÓP U DZIECI NA
PODSTAWACH NAUROFIZJOLOGICZNYCH – METODA „ZUKUNFT-HUBER”
 
2019
ROZLUŹNIANIE POWIĘZIOWE W NEUROLOGII – MODUŁ I
 
2019
TERAPIA NEUROROZWOJOWA NDT-BOBATH
 
2015
KURS - MASAŻ TKANEK GŁEBOKICH
 
2015
BADANIE I FIZJOTERAPIA FUNKCJONALNA W USZKODZENIACH STAWU
BARKOWEGO
 
2013
TERAPIA I TRENING RESPIRACYJNY MEDOTĄ SPIROTIGER
 
2013
TAPING REHABILITACYJNY (TAPING W REHABILITACJI I SPORCIE)
 
2013
KURS- BADANIE I FIZJOTERAPIA FUNKCJONALNA W USZKODZENIACH STAWU
KOLANOWEGO - MODUŁ I I II
 
2013
DIAGNOSTYKA RÓŻNICOWA I TERAPIA MANUALNA W DYSFUNKCJACH
NARZĄDU RUCHU – MODUŁ I
 
2013
WARSZTATY – ZAOPATRZENIE ORTOPEDYCZNE I REHABILITACYJNE DLA DZIECI Z
ZABURZENIAMI NEUROROZWOJOWYMI
 
2012
PNF (PROPRIOCEPTIVE NEUROMUSCULAR FACILITATION) W PEDIATRII
 
2012
PNF (PROPRIOCEPTIVE NEUROMUSCULAR FACILITATION) 1 I 2
 
2012
MULLIGAN CONCEPT CZĘŚĆ A
 
2009
MASAŻ KLASYCZNY
 
Maja Piasta
Logopeda
Pedagog
Surdopedagog
 

2020 Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Logopedia, studia magisterskie
 
2019 Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Logopedia, studia licencjackie
 
2018 Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Pedagogika specjalna, Terapia pedagogiczna i rewalidacja indywidualna, studia magisterskie
 
2016 Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie;
Pedagogika specjalna, specjalność nauczycielska; surdopedagogika, pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna, studia licencjackie
 
zobacz wiecej

 

 
Monika Marcińska

Neurologopeda
Oligofrenopedagog
Terapeuta karmienia

Z wykształcenia jestem neurologopedą, terapeutą wczesnej interwencji logopedycznej i terapeutycznej, pedagogiem specjalnym (oligofrenopedagogiem). Pracuję z dziećmi od 20 lat. Doświadczenie w pracy terapeutycznej zdobywałam już na studiach magisterskich pracując jako pedagog specjalny w szkole specjalnej, integracyjnej następnie jako logopeda/neurologopeda w placówkach służby zdrowia oraz oświatowych. Od 7 lat pracuję w Specjalistycznej Poradni Wczesnej Pomocy Psychologiczno- Pedagogicznej w Krakowie, gdzie mam pod opieką neurologopedyczną najmłodszych pacjentów z trudnościami w rozwoju. Pomagam nabywać język dzieciom zagrożonym niepełnosprawnością, przedwcześnie urodzonym, z opóźnionym rozwojem mowy, afazją, z wadami genetycznymi, niepełnosprawnością ruchową i intelektualną. Prowadzę terapię karmienia. Pracuję z dziećmi i dorosłymi z wadami wymowy.

W pracy terapeutycznej dostosowuję metody, do potrzeb pacjenta, na którego patrzę holistycznie. Bardzo cenię sobie współpracę z rodzicami, pozytywną atmosferę na zajęciach i opartą na zaufaniu relację, które sprzyjają osiągnięciu efektu terapeutycznego. Prowadzę m.in. terapię neurobiologiczną, miofunkcjonalną, stosuję strategiczną metodę usprawniania realizacji fonemów. Dbam o to, by stale poszerzać swoje kwalifikacje i powiększać zakres kompetencji poprzez uczestnictwo w specjalistycznych kursach, seminariach, warsztatach oraz współpracując z innymi terapeutami.

Od 2017 roku dzielę się swoim doświadczeniem zawodowym ze studentami podyplomowych studiów logopedycznych Akademii Ignatianum w Krakowie, prowadząc zajęcia z przedmiotu Terapia logopedyczna.

zobacz wiecej

 Wykształcenie, kursy i szkolenia:

2016 – Krakowski Instytut rozwoju Edukacji
W trakcie studiów Zarządzanie Oświatą - menager i lider oświaty.

 

2016 – Akademia Pedagogiczna im. KEN w Krakowie
Studia podyplomowe w zakresie Wczesnej interwencji logopedycznej i terapeutycznej - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

 

2016 – Uzyskanie stopnia awansu zawodowego: nauczyciel dyplomowany

 

2007 – Uniwersytet Wrocławski
Studia podyplomowe w zakresie neurologopedii

 

2005 – Ośrodek Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli
Polskiego Stowarzyszenia Psychologów Praktyków w Krakowie
Dyplom ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu terapii pedagogicznej

 

2005 Akademia Pedagogiczna im. KEN w Krakowie 
Studia podyplomowe na kierunku logopedia

 

2003 – Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Mari Grzegorzewskiej w Warszawie:
Studia magisterskie na kierunku pedagogika specjalna w zakresie oligofrenopedagogiki

 

2001 – Kolegium Nauczycielskiego w Zgierzu:
Dyplom ukończenia kierunek pedagogika specjalna- ologofrenopedagogika

 

Kids Skill- Dam radę. Małgorzata Szutarska

 

Niemowlak u logopedy II Miobobo krótkie wędzidełko języka u niemowląt- podejście praktyczne (dr n.hum. Marzena Machoś)

 

PUMO Program usprawniania motoryki oralnej (dr n.hum. Marzena Machoś)

 

Wspomaganie karmienia dzieci m MPD (Marcelina Przęździęk)

 

Dysfagia u niemowląt i małych dzieci (Dolre Blom)

 

Wybiórczość pokarmowa o podłożu sensomotorycznym (Marta Blajer)

 

Diagnoza i terapia dwujęzycznego dziecka z zaburzonym rozwojem (dr Marzena Błasiak- Tytuła)

 

Uprawnienia diagnostyczne, diagnozowanie dysleksji rozwojowej (Pracownia testów psychologicznych i pedagogicznych w Gdańsku)

 

Nie patrzy, nie słucha, nie mówi. Od czego zacząć?- diagnoza i trening bazowych umiejętności komunikacyjnych (dr n.hum. Marzena Machoś)

 

Guguhopla, od zabawy do mówienia. Od samogłoski do zdania obrazkowo-literowego (dr n.hum. Marzena Machoś)

 

Mutyzm wybiórczy – istota, diagnoza i terapia zaburzenia (Barbara Jedynak, Alicja Iwanowska)

 

Terapia dziecka z mutyzmem selektywnym/wybiórczym - I Etap (Anna Jeziorek)

 

Sensory Babies (Linsday Hardy, Emily Hills)

 

Sensory Babies Master Class Course II Specjalistyczny zaawansowany kurs z zakresu Integracji Sensorycznej(Linsday Hardy, Emily Hills)

 

Uprawnienia do wykorzystania testu Karty Oceny Logopedycznej Dziecka -KOLD do diagnozy dzieci w wieku od 1.miesiąca do końca 9. roku życia (Wydawnictwo Komlogo)

 

Karty Oceny Słuchu fonemowego- KOSF- test do badania słuchu fonemowego u dzieci w wieku od 3 do 7,5 lat. Ocena prawidłowego i zaburzonego słuchu fonemowego dziecka. Warsztaty z  projektowaniem terapii słuchu fonemowego(Wydawnictwo Komlogo).

 

Uprawnienia do wykorzystania testu Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego (Wydawnictwo Komlogo), standaryzowane narzędzie do diagnozy funkcjonalnej dziecka w wieku od 1.m.ż do 9.r.ż. Ocena prawidłowego i zaburzonego rozwoju dzieci.

 

Opóźniony rozwój mowy. Kreatywne postępowanie logopedyczne (Agata Gładowicz-Bojarska)

 

Dysfagia- problemy diagnozy i terapii neurologopedycznej (Aleksandra Łada)

 

Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania (Katarzyna Sedivy)

 

Afazja dziecięca, alalia, opóźniony rozwój mowy- metody diagnozy i teapii (prof. dr hab. Jagoda

Cieszyńska, dr Marta Korendo, dr Sławka Orrłowska-Popek, Katarzyna Sedivy)

 

Autyzm- diagnoza, nowe metody terapii (prof. dr hab. Jagoda Cieszyńska, dr Marta Korendo,

Katarzyna Sedivy, Elżbieta Wianecka)

 

Dziecko z rozszczepem podniebienia pierwotnego i/lub wtórnego – leczenie wielospecjalistyczne, diagnoza i terapia zaburzeń mowy (dr Danuta Pluta- Wojciechowska)

 

Naurlogopedyczne strategie postępowania diagnostyczno-terapeutycznego e świetle koncepcji NDT-Bobath SLT (Aleksandra Łada, dr hab.n.med Mikołaj Spodarek, dr n.med Monika Gasińska, Zofia Szwiling)

 

Stosowana Analiza Behawioralna w pracy terapeutycznej z osobami autystycznymi (Teresa Mayer, Agnieszka Rajs-Glazar )

 

Dysleksja rozwojowa- znane i nieznane problemy (Marta Bogdanowicz)