Fizjoterapia Dziecka
ul. Drukarska 3/45,
30-384 Kraków

Nasz zespół

 

Nasz zespół – fizjoterapeuta, psycholog, tyflopedagod, neurologopeda w Krakowie i wielu innych!

Decydując się na współpracę z Poradnią Wczesnej Interwencji Tera+, możesz liczyć na wiedzę oraz doświadczenie wielu specjalistów skupiających się na różnych naukach medycznych. Do Twojej dyspozycji są m.in.: 

  • fizjoterapeuta dziecięcy,
  • terapeuta zajęciowy, 
  • terapeuta NDT Bobath
  • neurologopeda dziecięcy Kraków,
  • psycholog,
  • pedagog,
  • logopeda,
  • surdopedagog.

Wszyscy pracownicy naszej placówki mają wykształcenie predysponujące ich do pracy z dziećmi. Dodatkowo gromadzili oni swoje doświadczenie przez wiele lat, by móc zaoferować naszym pacjentom opiekę na najwyższym poziomie.

 

Dorota Pamuła

Fizjoterapeuta,
Terapeuta NDT Bobath,
Terapeuta zajęciowy
Terapeuta SI

Od 20 lat pracuję z niemowlętami i małymi dziećmi jako terapeuta NDT-Bobath. Jestem głęboko przekonana o skuteczności tej metody. Widzę jej pozytywne rezultaty uzyskane w wyniku systematycznego procesu terapeutycznego moich małych pacjentów. Doświadczenie zawodowe pogłębiałam w różnych ośrodkach wczesnej interwencji oraz poradniach rehabilitacyjnych.

Stale poszerzam warsztat pracy o najbardziej aktualne sposoby prowadzenia terapii. Wzbogacam go przez pracę na tkankach miękkich, integrację sensoryczną, kinesiology taping, zaopatrzenie ortopedyczne i inne pomoce.

Terapię dostosowuję do potrzeb dziecka i rodziny, by móc im dostarczyć jak najwięcej satysfakcji i radości. Motywuję dzieci poprzez utrwalanie wyników przez terapeutyczne zabawy. Własne doświadczenia rodzicielskie i kontakt z rodzinami dzieci niepełnosprawnych sprawia, że lepiej rozumiem rodziców i małych pacjentów w ich trudnej sytuacji.

zobacz wiecej

 

Wykształcenie, kursy i szkolenia:

2015 - Egzamin państwowy potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Terapeuta zajęciowy, obecnie w trakcie studiów I stopnia na AWF w Krakowie na kierunku Terapia zajęciowa
2001 - Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie:
dyplom z wyróżnieniem ukończenia studiów magisterskich na kierunku Fizjoterapia.
Praca magisterska i publikacje dotyczące analizy chodu (system Vicon) u dzieci z MPDz.

2021 
DIAGNOSTYKA METODĄ PRECHTLA - KURS PODSTAWOWY
dr Andrea Guzzetta
 
2021
PRACA NA KOŚCIACH: INTEGRACJA KOŚCI Z SIECIĄ POWIĘZIOWĄ
Sharon Wheeler 
 
2021
INTEGRACJA STRUKTURALNA CZASZKI
Sharon Wheeler
 
2020
ZOGA MOVEMENT INTRODUCTION
Wojciech Cackowski

2020
SCAR WORK - INTEGRACJA BLIZN Z SIECIĄ POWIĘZIOWĄ
Anna Srokowska (metoda Sharon Wheeler)

2020
TERAPIA WISCERALNA W PRAKTYCE FIZJOTERAPEUTY
Marcin Szkolnicki

2020
KURS NDT-BOBATH ADVANCED
VISION – WHAT, WHEN, WHERE, WHY AND HOW
Christa Scholtz, Liliana Klimont

2020
ATSI CZĘŚĆ II: STRATEGIE STRUKTURALNE
Wojciech Cackowski, Marcin Siedlaczek

2018/2019
ANATOMY TRAINS STRUCTURE AND FUNCTION
ATSI CZĘŚĆ I: PODSTAWY STRUKTURALNE
Wojciech Cackowski, Marcin Siedlaczek

Głogów, Poznań, Kraków, Leszno, Gdańsk 2015-2018
ASYSTENTURY NDT-BOBATH
Foteini Zografou, Tal Keren-Capelovitch

2017
LIDER GRUPY, KURS BOBATH BABY
Zofia Szwiling, Foteini Zografou

2010
SZKOLENIE LIDERA NDT-BOBATH
Zofia Szwiling, Vardit Kindler

2010
KURS INTEGRACJI SENSORYCZNEJ
II stopnia wg J. Ayres
M. Karga, Liliana Klimont

2007
KURS „KINESIOLOGY TAPING”
Tomasz Senderek

2005
KURS TERAPII I OCENY
NEUROROZWOJOWEJ NIEMOWLĄT
NDT-BOBATH BABY
Zofia Szwiling

2003
KURS PODSTAWOWY NDT-BOBATH
Zofia Szwiling, Vardit Kindler

Diagnostyka mobilności u pacjentów z mózgowym porażeniem dziecięcym (ISPO Polska)
Spontaniczna ruchliwość płodu, noworodka i niemowlęcia: od mechanizmów do zastosowania klinicznego (Andrea Guzzetta)
Miednica i Kość Ogonowa (Sharon Wheeler)
Równoważenie Strukturalne w pracy z dziećmi z problemami neurologicznymi (Wojciech Cackowski)
Podstawy Strukturalne. Kręgosłup (Marcin Siedlaczek)
Podstawy Strukturalne. Głowa, szyja, żuchwa (Wojciech Cackowski)
Podstawy Strukturalne. Obręcz barkowa i ręce (Marcin Siedlaczek)
Podstawy Strukturalne. Jama brzuszna, klatka piersiowa, oddech (Wojciech Cackowski)
Korowe zaburzenia widzenia (Christine Roman - Lantzy)
Podstawy Strukturalne. Wachlarze stawu biodrowego (Wojciech Cackowski)
Podstawy Strukturalne. Łuki, stopy, kolano (Wojciech Cackowski)
Rozluźnianie powięziowe w neurologii. Techniki Integracji Strukturalnej Anatomy Trains w pracy z dziećmi z problemami neurologicznymi (Wojciech Cackowski)
Stymulacja widzenia funkcjunalnego u małych dzieci z korowymi zaburzeniami wzroku (Vardit Kindler)
Stosowanie rozwiązań mobilnych w pracy z małymi dziećmi o specjalnych potrzebach - praktyczne zastosowanie w terapii (Vardit Kindler)
Rehabilitacja dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym. Problemy dzieci z ciężkimi niepełnosprawnościami (ISPO Polska)
Zaburzenia przetwarzania sensorycznego, a rozwój mowy. Diagnoza kliniczna i strategie postępowania (Liliana Klimont, Violetta Podsiadła - Xu)
Terapia ręki u dzieci z problemami neurologicznymi (Foteini Zografou)
Dziecko z hemiplegią - wyzwanie dla terapeuty (Gillian Stern)
Przygotowanie obręczy barkowej do funkcji. Koordynacja wzrokowo-ruchowa u dzieci z zaburzeniami neurorozwojowymi (Foteini Zografou)
Zaopatrzenie ortopedyczne kończyny górnej w Mózgowym Porażeniu Dziecięcym (Eddy Mellaerts)
Wieloprofilowe podejście do budowania kontroli motorycznej i kontroli postawy u dzieci (Rose Marie Rine)
Wprowadzenie do rehabilitacji w pediatrycznych zaburzeniach funkcji przedsionka (Rose Marie Rine)
Użycie analizy chodu do zaprojektowania zaopatrzenia ortopedycznego, podejście kinematyczne i segmentalne (Elaine Owen)
Przegląd technik dla tkanek miękkich wykorzystywanych w pracy z dziećmi (Łukasz Czubaszewski)
Ewa Woźnicka

Fizjoterapeuta
Terapeuta NDT Bobath

Swoją ścieżkę edukacji z zakresu fizjoterapii od początku poświęciłam najmłodszym pacjentom. Wiedzę teoretyczną jak i praktyczną staram się w jak najbardziej możliwy sposób dostosowywać indywidualnie do każdego niemowlęcia oraz dziecka. W duchu koncepcji Bobath nie zapominam o tym, by terapia była nastawiona na funkcję dostosowaną do wieku dziecka. W swojej pracy łączę ćwiczenia z zabawą tak by dziecko czerpało radość z przychodzenia na zajęcia.

zobacz wiecej

 

Wykształcenie, kursy i szkolenia:

2019 - KIRE Kraków - Przygotowanie pedagogiczne do pracy nauczycielskiej
2016 - AWF Kraków - Fizjoterapia (studia magisterskie)
2014 - AWF Biała Podlaska- Fizjoterapia (studia licencjackie)

2021
PRACA NA KOŚCIACH: INTEGRACJA KOŚCI Z SIECIĄ POWIĘZIOWĄ
Sharon Wheeler 
 
2020
ZOGA MOVEMENT INTRODUCTION
Wojciech Cackowski
 
2020
SCAR WORK - INTEGRACJA BLIZN Z SIECIĄ POWIĘZIOWĄ
Anna Srokowska (metoda Sharon Wheeler)
 
2020
TERAPIA WISCERALNA W PRAKTYCE FIZJOTERAPEUTY
Marcin Szkolnicki

2019
Równoważenie Strukturalne w pracy z dziećmi z problemami neurologicznymi (Cackowski, Wójtowicz, Czerwik)

2019
Rozluźnianie powięziowe w neurologii (Cackowski, Wójtowicz, Czerwik)

2019
Wykorzystanie analizy chodu do diagnostyki pacjentów z MPD (Vigo)

2019
Najnowsze spojrzenie na problem spastyczności wśród dzieci z MPD w postaci diplegii (Beverly Cusick)

2019
Nowe podejście do terapii deformacji stopy (Beverly Cusick)

2019
Terapia Neurorozwojowa NDT Bobath Baby (Zofia Szwiling)

2018
Badanie i planowanie pacjentów z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym (Vigo Academy)

2018 Trójpłaszczyznowa terapia manualna wad stóp u dzieci na podstawach neurofizjologicznych (Barbara Zukunft- Huber)

2017
Terapia Neurorozwojowa NDT- Bobath (Zofia Szwiling)

2017
Metoda Weroniki Sherborne moduł I

Kraków 2016
Rehabilitacja w zaburzeniach rozwojowych niemowląt od 0-12 miesięcy (Sabina Lizak)

Anna Idźkiewicz

Neurologopeda kliniczny

Pracuje z dziećmi od ponad pięciu lat, dotychczasowe doświadczenie logopedyczne uzyskałam pracując w krakowskich placówkach przedszkolnych w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju oraz Pomocy Psychologiczno- Pedagogicznej, a także prowadząc diagnozę i terapię w gabinetach logopedycznych w ramach praktyki prywatnej. Współpracowałam zarówno z dziećmi borykającymi się z trudnościami rozwojowymi, jak i z dziećmi z zaburzeniami funkcji prymarnych, zaburzeniami mięśniowymi w obrębie ustno- twarzowym oraz zaburzeniami artykulacji głosek. Praca to moja pasja, a największą radość sprawia mi umiejętność pomocy drugiemu człowiekowi. Uwielbiam terapię zamieniać w zabawę, tym samym z uśmiechem osiągać założone cele terapeutyczne oraz uzyskiwać efekty pracy. Jestem miłośniczką sportów siłowych, trenuje je od kilku lat, dzięki temu wiem, że ćwiczenia logopedyczne to ciężka praca, wymagająca systematyczności i wiele wysiłku.
 
Na co dzień zajmuje się oceną oraz terapią: sprawności wymowy (artykulacji), sprawności narządów mowy (w tym: ruchomości języka, wędzidłami), badaniem ustnej fazy połykania oraz gryzienia i żucia, terapią manualną w zakresie zaburzeń w obszarze ustno-twarzowym w przypadku między innymi: zaburzeń napięcia mięśniowego, asymetrii twarzy, zaburzeń toru ruchu żuchwy. W swojej pracy wykorzystuje również techniki wspomagające terapię ustno-twarzową: ENMOT, Elastyczny Terapeutyczny Taping, techniki somatosensoryczne - to metody pracy uwzględniające zmysły: dotyku, węchu, smaku, wzroku, słuchu wpływające na pracę kompleksu ustno- twarzowego.  
 
zobacz wiecej
 
Wykształcenie, kursy i szkolenia:
 
2015 - Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, I stopień - Specjalność Logopedia
2017 - Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, II stopień - Specjalność Logopedia
2021 - Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu - Neurologopedia kliniczna z Wczesną Interwencją Logopedyczną
 
Alignment w teriapii miofunkcjonalnej
Dr Marta Wawrzynów
 
Biochemiczna strona miofunkcji
Dr Marta Wawrzynów
 
CRAFTA Craniomandibular and Craniofacial Dysfunctions and Pain - basic course
Christian Voith
 
Niemowlak u logopedy – opieka logopedyczna nad niemowlęciem
Niemowlak u logopedy – krótkie wędzidełko języka u niemowląt, podejście praktyczne
Dr Marzena Machoś
 
Integracja Strukturalna Czaszki
Sharon Wheeler
 
Diagnoza wędzidełek jamy ustnej w aspekcie logopedycznym
Dr Mira Rządzka
 
Diagnoza i leczenie zaburzeń stawów skroniowo- żuchwowych w praktyce logopedy i neurologopedy
mgr Damian Stucki D.O
 
Elektro Neuro Mobilizacja Obszaru Twarzowego ENMOT
mgr Magdalena Mazur, mgr Sebastian Grzechnik
 
Manipulacje ustno-twarzowe, techniki usprawniające narządy mowy i regulujące ból – moduł II
dr Anna Regner
 
Prawidłowy przebieg rozwoju motorycznego dziecka
mgr Karolina Wójcik
 
Elastyczny Terapeutyczny Taping w logopedii
dr Martyna Brychcy 
 
FTM - fizjologiczna terapia miofunkcjonalna. Diagnoza i terapia zaburzeń ustnej fazy połykania i oddychania u dzieci od 3-4 roku życia z dyslalią obwodową
prof. Danuta Pluta - Wojciechowska
 
Staw skroniowo-żuchwowy wyzwaniem logopedy – podejście przyczynowo- objawowo – funkcjonalne
mgr Krzysztof Bieniek
 
Masaż logopedyczny strefy orofacjalnej
mgr Sabina Szober
 
Artykulacja – ocena mowy dzieci (3-6 i starsze). Korekcja i sposoby wywoływania głosek. Diagnoza i terapia logopedyczna
mgr Sabina Szober
 
Strategiczna metoda usprawniania realizacji fonemów w dyslalii obwodowej
prof. Danuta Pluta-Wojciechowska 
 
Terapia somatosensoryczna i korekta dysfunkcji ustno-twarzowych - moduł I
dr Anna Regner
 
Wszystko o wędzidełku w pigułce. Okiem praktyka. –  webinarium
mgr Małgorzata Gawryl
 
Nie patrzy, nie słucha, nie mówi. Od czego zacząć? Diagnoza i trening bazowych umiejętności komunikacyjnych
dr Marzena Machoś
 
Wykorzystanie elementów metody verbotonalnej w terapii dzieci z zaburzeniami w komunikacji językowej
dr Anna Prożych
 
Jak słyszy dziecko z wadą słuchu?
mgr Marta Rączka
 
Skuteczna współpraca z rodzicami
mgr Stanisław Bobula
 
Logorytmika – ruch słuch słowo
mgr Ewa Bombol
 
Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej - diagnoza, terapia, masaż, I i II stopnia
mgr  Katarzyna Gromelska
 
Maja Piasta
Logopeda
Pedagog
Surdopedagog
 

2020 Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Logopedia (studia magisterskie)

 

2019 Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Logopedia (studia licencjackie)

 

2018 Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Pedagogika specjalna

Terapia pedagogiczna i rewalidacja indywidualna (studia magisterskie)

 

2016 Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie;

Pedagogika specjalna

 

Specjalność nauczycielska; surdopedagogika, pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna (studia licencjackie)

zobacz wiecej

 

 
Katarzyna Krotos

 Psycholog

Jestem absolwentką psychologii stosowanej na Uniwersytecie Jagiellońskim (profil: psychologia zaburzeń zachowania i pomoc psychologiczna) oraz Studium Pedagogicznego nadającego uprawnienia do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym oraz młodzieżą.
 
Obecnie jestem w trakcie czteroletniego szkolenia w psychoterapii w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego przygotowującego do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz kształcę się również w Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu na kierunku wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.
zobacz wiecej

 

Wykształcenie, kursy i szkolenia:

 

2022 - Uniwersytet Jagieloński - psychologia stosowana, profil: psychologia zaburzeń zachowania i pomoc psychologiczna

2022 - Dolnośląskie Centrum Psychoterapii - Studium Terapii Dzieci i Młodzieży
 
Doświadczenie zdobywałam m. in. na Oddziale Ogólnopsychiatrycznym Klinicznego Szpitala im. J. Babińskiego w Krakowie, a także w publicznym szpitalu na Oddziale Chorób Wewnętrznych. Umiejętność pracy z dziećmi i młodzieżą rozwijałam podczas pracy oraz staży w przedszkolach i szkołach. Pracowałam jako trener edukacyjny pomagając dzieciom rozwijać się w skutecznym uczeniu się i zapamiętywaniu materiału szkolnego. Ukończyłam dodatkowo Studium Terapii Dzieci i Młodzieży w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii.
 
Aktualnie pracuję w tutejszej Poradni Wczesnej Interwencji, gdzie udzielam wsparcia dzieciom przejawiającym trudności w sferach społecznej i emocjonalnej, z niepełnosprawnościami oraz o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
 
Jako psycholog przedszkolny – prowadzę zajęcia indywidualne i grupowe dla dzieci w wieku 3-6 lat. Niedawno rozpoczęłam również pracę „gabinetową”, gdzie pracuję z dziećmi i młodzieżą oraz ich rodzinami. 
 
Wiedzę i doświadczenie stale uzupełniam uczestnicząc w warsztatach, szkoleniach i konferencjach (np. „Samouszkodzenia i autoagresja u nastolatka – czym jest i jak pomóc?” czy „Profilaktyka, diagnoza i terapia uzależnień behawioralnych”). 
 
Odkąd pamiętam chciałam zajmować się pracą z dziećmi i młodzieżą. Do każdego dziecka podchodzę w sposób indywidualny. Dbam o zapewnianie bezpiecznej i komfortowej przestrzeni, w której można swobodnie dzielić się swoim życiem wewnętrznym. Do swojej pracy podchodzę z zaangażowaniem i pasją.  
 
Małgorzata Bednarek

 Fizjoterapeuta

Kierunek Fizjoterapia ukończyłam na studiach magisterskich w Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. Jestem certyfikowaną terapeutką Integracji sensorycznej. Biorę udział w licznych kursach i szkoleniach, by jak najlepiej pomóc naszym najmłodszym pacjentom. Dobro dziecka jest dla mnie najważniejsze. Bardzo cenię sobie współpracę z rodzicami i uważam, że to po części do Nich należy sukces terapeutyczny. Praca z dziećmi sprawia mi wiele radości, a uśmiech każdego z nich trafia do mojego serca. W wolnym czasie czytam książki, uprawiam jogę oraz trenuje muay thai.

zobacz wiecej

 

Wykształcenie, kursy i szkolenia:

 

2023 - Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej SI (studia podyplomowe)

2020 - AWF w Krakowie, Fizjoterapia (studia magisterskie)

2018 - PWSZ w Tarnowie, Fizjoterapia (studiaa licencjackie)

 
 
1019
Trening stabilizacji stawów i masaż tkanek głębokich
 
2021
Neurorozwojowa diagnostyka i rehabilitacja dzieci i niemowląt
 
2022
Diagnostyka i terapia dzieci z wadami postawy- podejście zintegrowane
 
2022
Trójpłaszczyznowa terapia manualna wad stóp u dzieci na podstawach neurofizjologicznych wg. Zukunft-Huber
Natalia Mikołajczyk
Terapeuta zajęciowy
Terapeuta Integracji
Sensorycznej
 

Ukończyłam studia magisterskie na kierunku Terapia Zajęciowa. W czasie trwania studiów zrealizowałam kurs Terapii Integracji Sensorycznej I i II stopnia.

Swoje doświadczenie w pracy z dziećmi zdobywałam początkowo w harcerstwie — jako drużynowa gromady zuchowej, a następnie jako wychowawca podczas leśnych i wspinaczkowych obozów. 
Pracowałam również w Placówce Wsparcia Dziennego, gdzie współorganizowałam zajęcia dla dzieci i młodzieży.  
Obecnie pracuję jako terapeutka integracji sensorycznej w poradni psychologiczno-pedagogicznej, poszerzając swoją wiedzę i umiejętności z tego zakresu. 
zobacz wiecej

 

Wykształcenie, kursy i szkolenia:

 

2021 - AWF Kraków, Terapia zajęciowa, przygotowanie pedagogiczne (studia magisterskie)

2020 - Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej SI - Integracji Sensorycznej I i II stopnia

2018 AWF Kraków - Terapia zajęciowa (studia licencjackie)

 

Terapia N.A.P.

AWF Kraków

 

Sensoplastyka

INKUBATOR INSPIRACJI

 

Animator zabaw dla dzieci

AKADEMIA ANIMATORA

 

Wędrowniczy kurs pierwszej pomocy

HARCERSKA SZKOŁA RATOWNICZA

Maria Szpilka

Neurologopeda

Logopeda

Oligofrenopedagog

Od kilku lat prowadzę indywidualną terapię (neuro)logopedyczną i pedagogiczną dla dzieci w wieku żłobkowym i przedszkolnym. Jestem pracownikiem Specjalistycznej Poradni Wczesnej Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Krakowie. Prowadzę tam zajęcia w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka i opieki psychologiczno-pedagogicznej, a także współtworzę zespół konsultacyjny dla rodziców zaniepokojonych rozwojem swoich pociech.

 
Najbliższe mi zainteresowania zawodowe skupiają się na pracy z dziećmi wymagającymi wdrożenia programowania języka i technik wspierających rozwój mowy zgodnych z kolejnością rozwojową. Będą to więc przede wszystkim pacjenci z opóźnionym rozwojem mowy, a także z całościowymi zaburzeniami rozwoju – szczególnie w spektrum autyzmu. Dobrze odnajduję się też w pracy z dziećmi z afazją percepcyjną. 
 
Staram się stale rozwijać swoje kompetencje zawodowe, by móc coraz skuteczniej wspierać rozwój swoich małych pacjentów w codziennej pracy terapeutycznej
 
zobacz wiecej

 

Wykształcenie, kursy i szkolenia:

 

2022 - Uniwersytet Jagieloński w Krakowie, Neurologopedia z elementami audiologii i foniatrii (studia podyplomowe)

2020 - Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Logopedia ( studia magisterskie)
2018 - Uniwersytet Śląski w Katowicach, Pedagogika specjalna, specjalność: oligofrenopedagogika (studia licencjackie)
 
 
Strategiczna Metoda Usprawniania Realizacji Fonemów (SMURF)
prof. Danuta Pluta-Wojciechowska
 
Od działania do rozumienia. Strategie pracy w afazji percepcyjnej
Agata Gładowicz-Bojarska
 
Warsztaty "Przełomowe strategie dla autyzmu - wprowadzenie do programu Son-Rise; część I i II"
m.in. Raun Kaufman
 
Zabawa inspirująca rozwój – warsztaty organizowane przez fundację "Być bliżej siebie"
Adrian Borowik
 
Bajkoterapia – warsztaty dotyczące zagadnienia terapii przez bajkę
Joanna Godawa 
 
Ewa Sumera

Pedagog

Oligofrenopedagog
Tyflopedagog
 

Pracuje z dziećmi oraz młodzieżą od ponad 25 lat. Od wielu lat współpracuje z ośrodkami pomocy terapeutycznej prowadzącymi diagnostykę oraz terapię pacjentów wymagających szczególnego wsparcia. Jest stałym współpracownikiem Specjalistycznego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Niesłyszących im . Janusza Korczaka w Krakowie.

 
zobacz wiecej

 

Wykształcenie, kursy i szkolenia:

 

1994 – Akademia Pedagogiczna w Krakowie – magister pedagogiki

1999 – Akademia Pedagogiczna w Krakowie – tyflopedagogika 
2007 – Akademia Pedagogiczna w Krakowie – terapia uczniów z trudnościami w nauce i zachowaniu
2009 – Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli – oligofrenopedagogika
 
Emilia Bednarczyk

Fizjoterapeuta

Od 2015 r. pracuje z dziećmi jako fizjoterapeuta prowadząc terapie w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, przedszkolach oraz na oddziałach rehabilitacyjnych noworodków oraz dzieci.

zobacz wiecej
 
Wykształcenie, kursy i szkolenia:
 
2013 - AWF w Krakowie, Fizjoterapia (studia licencjackie)

2015 - AWF w Krakowie, Fizjoterapia (studia magisterskie)

2017 - KIRE w Krakowie, Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka (studia podyplomowe)

 

2022
Kurs NDT Bobath Basic
 
2019
Warsztaty „Wcześniak” Zofia Szwiling
 
2019
Trójpłaszczyznowa terapia manualna wad stóp u dzieci na podstawach neurofizjologicznych – metoda „Zukunft-Huber”
 
2019
Opieka, stymulacja i terapia rozwojowa w oddziałach neonatologicznych
 
2019
Kurs terapii oddechowej noworodków i małych dzieci metodą AFE:
 
2018
Kurs PNF Podstawowy
 
2017
Diagnoza i terapia dzieci z dysfunkcjami ośrodkowego układu nerwowego (OUN)
 
2016
Warsztaty Terapii N.A.P.: Dynamiczna stabilizacja odcinka szyjnego kręgosłupa
 
2015
Kurs kwalifikacji pedagogicznych
 
2014
Fakultet realizowany na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie: Podstawy psychologii
rehabilitacji
Jagoda Węglarz

Fizjoterapeuta

Swoją pracę z dziećmi i młodzieżą rozpoczęłam w 2018 roku wraz z zapoczątkowaniem współpracy z Fundacją Aktywnej Rehabilitacji i kontynuuję ją nadal, czerpiąc satysfakcję z najmniejszych sukcesów małych pacjentów. Wraz z dziećmi i ich rodzinami staram się stawiać jasne i realne cele terapeutyczne dzięki czemu łatwiej monitorować postępy.

 
Ciągle staram się poszerzać swoją wiedzę poprzez aktywne uczestnictwo w kursach i warsztatach specjalistycznych.
 
Po pracy lubię spędzać czas przy dobrej książce oraz podczas górskich wędrówek.
zobacz wiecej

 

Wykształcenie, kursy i szkolenia:

 

2018 AWF Kraków – Fizjoterapia (studia dzienne drugiego stopnia

2016 UM Wrocław - Fizjoterapia (studia dzienne pierwszego stopnia)

 

2021

NDT-BOBATH

 

2020

PNF W PEDIATRII

 

2020

MEDYCYNA ORTOPEDYCZNA CYRIAX – OMI, MODUŁ I, II

 

2019

PNF PODSTAWOWY

 

2018

FIZJOTERAPEUTYCZNE BADANIE I LECZENIE ZABURZEŃ NAPIĘCIA MIĘŚNIOWEGO

 

2015

 STRUKTURALNIE I FUNKCJONALNIE O TERAPII SKOLIOZ - WARSZTATY

Martyna Kluska

Terapeuta zajęciowy

Terapeuta Integracji
Sensorycznej

Z wykształcenia jestem terapeutą zajęciowym. W trakcie studiów zdobyłam również przygotowanie pedagogiczne. Na co dzień pracuję w przedszkolu jako nauczyciel wspomagający. 

Będąc czynną instruktorką harcerską miałam i dalej mam kontakt z dziećmi jako wychowawca. 
Ukończyłam również studia podyplomowe z Integracji sensorycznej.
Swoją wiedzę i doświadczenie nabywam poprzez różne staże, kursy i szkolenia.
zobacz wiecej
 
Wykształcenie, kursy i szkolenia:
 
2021 AWF Kraków
Terapia zajęciowa, w tym przygotowanie pedagogiczne (studia magisterskie)
 
2021 KIRE Kraków
Studia podyplomowe z Integracji Sensorycznej
 
2019 AWF Kraków
Terapia zajęciowa (studia licencjackie)