Fizjoterapia Dziecka
ul. Drukarska 3/45,
30-384 Kraków

Nasz zespół

Poznaj zespół naszych specjalistów

Dorota Pamuła

Fizjoterapeuta,
Terapeuta NDT Bobath,
Terapeuta zajęciowy
Terapeuta SI

Od 20 lat pracuję z niemowlętami i małymi dziećmi jako terapeuta NDT-Bobath. Jestem głęboko przekonana o skuteczności tej metody. Widzę jej pozytywne rezultaty uzyskane w wyniku systematycznego procesu terapeutycznego moich małych pacjentów. Doświadczenie zawodowe pogłębiałam w różnych ośrodkach wczesnej interwencji oraz poradniach rehabilitacyjnych.

Stale poszerzam warsztat pracy o najbardziej aktualne sposoby prowadzenia terapii. Wzbogacam go przez pracę na tkankach miękkich, integrację sensoryczną, kinesiology taping, zaopatrzenie ortopedyczne i inne pomoce.

Terapię dostosowuję do potrzeb dziecka i rodziny, by móc im dostarczyć jak najwięcej satysfakcji i radości. Motywuję dzieci poprzez utrwalanie wyników przez terapeutyczne zabawy. Własne doświadczenia rodzicielskie i kontakt z rodzinami dzieci niepełnosprawnych sprawia, że lepiej rozumiem rodziców i małych pacjentów w ich trudnej sytuacji.

zobacz wiecej

Wykształcenie, kursy i szkolenia:

2015 - Egzamin państwowy potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Terapeuta zajęciowy, obecnie w trakcie studiów I stopnia na AWF w Krakowie na kierunku Terapia zajęciowa
2001 - Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie:
dyplom z wyróżnieniem ukończenia studiów magisterskich na kierunku Fizjoterapia.
Praca magisterska i publikacje dotyczące analizy chodu (system Vicon) u dzieci z MPDz.

2021 
DIAGNOSTYKA METODĄ PRECHTLA - KURS PODSTAWOWY
dr Andrea Guzzetta
 
2021
PRACA NA KOŚCIACH: INTEGRACJA KOŚCI Z SIECIĄ POWIĘZIOWĄ
Sharon Wheeler 
 
2021
INTEGRACJA STRUKTURALNA CZASZKI
Sharon Wheeler
 
2020
ZOGA MOVEMENT INTRODUCTION
Wojciech Cackowski

2020
SCAR WORK - INTEGRACJA BLIZN Z SIECIĄ POWIĘZIOWĄ
Anna Srokowska (metoda Sharon Wheeler)

2020
TERAPIA WISCERALNA W PRAKTYCE FIZJOTERAPEUTY
Marcin Szkolnicki

2020
KURS NDT-BOBATH ADVANCED
VISION – WHAT, WHEN, WHERE, WHY AND HOW
Christa Scholtz, Liliana Klimont

2020
ATSI CZĘŚĆ II: STRATEGIE STRUKTURALNE
Wojciech Cackowski, Marcin Siedlaczek

2018/2019
ANATOMY TRAINS STRUCTURE AND FUNCTION
ATSI CZĘŚĆ I: PODSTAWY STRUKTURALNE
Wojciech Cackowski, Marcin Siedlaczek

Głogów, Poznań, Kraków, Leszno, Gdańsk 2015-2018
ASYSTENTURY NDT-BOBATH
Foteini Zografou, Tal Keren-Capelovitch

2017
LIDER GRUPY, KURS BOBATH BABY
Zofia Szwiling, Foteini Zografou

2010
SZKOLENIE LIDERA NDT-BOBATH
Zofia Szwiling, Vardit Kindler

2010
KURS INTEGRACJI SENSORYCZNEJ
II stopnia wg J. Ayres
M. Karga, Liliana Klimont

2007
KURS „KINESIOLOGY TAPING”
Tomasz Senderek

2005
KURS TERAPII I OCENY
NEUROROZWOJOWEJ NIEMOWLĄT
NDT-BOBATH BABY
Zofia Szwiling

2003
KURS PODSTAWOWY NDT-BOBATH
Zofia Szwiling, Vardit Kindler

Diagnostyka mobilności u pacjentów z mózgowym porażeniem dziecięcym (ISPO Polska)
Spontaniczna ruchliwość płodu, noworodka i niemowlęcia: od mechanizmów do zastosowania klinicznego (Andrea Guzzetta)
Miednica i Kość Ogonowa (Sharon Wheeler)
Równoważenie Strukturalne w pracy z dziećmi z problemami neurologicznymi (Wojciech Cackowski)
Podstawy Strukturalne. Kręgosłup (Marcin Siedlaczek)
Podstawy Strukturalne. Głowa, szyja, żuchwa (Wojciech Cackowski)
Podstawy Strukturalne. Obręcz barkowa i ręce (Marcin Siedlaczek)
Podstawy Strukturalne. Jama brzuszna, klatka piersiowa, oddech (Wojciech Cackowski)
Korowe zaburzenia widzenia (Christine Roman - Lantzy)
Podstawy Strukturalne. Wachlarze stawu biodrowego (Wojciech Cackowski)
Podstawy Strukturalne. Łuki, stopy, kolano (Wojciech Cackowski)
Rozluźnianie powięziowe w neurologii. Techniki Integracji Strukturalnej Anatomy Trains w pracy z dziećmi z problemami neurologicznymi (Wojciech Cackowski)
Stymulacja widzenia funkcjunalnego u małych dzieci z korowymi zaburzeniami wzroku (Vardit Kindler)
Stosowanie rozwiązań mobilnych w pracy z małymi dziećmi o specjalnych potrzebach - praktyczne zastosowanie w terapii (Vardit Kindler)
Rehabilitacja dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym. Problemy dzieci z ciężkimi niepełnosprawnościami (ISPO Polska)
Zaburzenia przetwarzania sensorycznego, a rozwój mowy. Diagnoza kliniczna i strategie postępowania (Liliana Klimont, Violetta Podsiadła - Xu)
Terapia ręki u dzieci z problemami neurologicznymi (Foteini Zografou)
Dziecko z hemiplegią - wyzwanie dla terapeuty (Gillian Stern)
Przygotowanie obręczy barkowej do funkcji. Koordynacja wzrokowo-ruchowa u dzieci z zaburzeniami neurorozwojowymi (Foteini Zografou)
Zaopatrzenie ortopedyczne kończyny górnej w Mózgowym Porażeniu Dziecięcym (Eddy Mellaerts)
Wieloprofilowe podejście do budowania kontroli motorycznej i kontroli postawy u dzieci (Rose Marie Rine)
Wprowadzenie do rehabilitacji w pediatrycznych zaburzeniach funkcji przedsionka (Rose Marie Rine)
Użycie analizy chodu do zaprojektowania zaopatrzenia ortopedycznego, podejście kinematyczne i segmentalne (Elaine Owen)
Przegląd technik dla tkanek miękkich wykorzystywanych w pracy z dziećmi (Łukasz Czubaszewski)
Ewa Woźnicka

Fizjoterapeuta
Terapeuta NDT Bobath

Swoją ścieżkę edukacji z zakresu fizjoterapii od początku poświęciłam najmłodszym pacjentom. Wiedzę teoretyczną jak i praktyczną staram się w jak najbardziej możliwy sposób dostosowywać indywidualnie do każdego niemowlęcia oraz dziecka. W duchu koncepcji Bobath nie zapominam o tym, by terapia była nastawiona na funkcję dostosowaną do wieku dziecka. W swojej pracy łączę ćwiczenia z zabawą tak by dziecko czerpało radość z przychodzenia na zajęcia.

zobacz wiecej

Wykształcenie, kursy i szkolenia:

2019 - KIRE Kraków - Przygotowanie pedagogiczne do pracy nauczycielskiej
2016 - AWF Kraków - Fizjoterapia (studia magisterskie)
2014 - AWF Biała Podlaska- Fizjoterapia (studia licencjackie)

2021
PRACA NA KOŚCIACH: INTEGRACJA KOŚCI Z SIECIĄ POWIĘZIOWĄ
Sharon Wheeler 
 
2020
ZOGA MOVEMENT INTRODUCTION
Wojciech Cackowski
 
2020
SCAR WORK - INTEGRACJA BLIZN Z SIECIĄ POWIĘZIOWĄ
Anna Srokowska (metoda Sharon Wheeler)
 
2020
TERAPIA WISCERALNA W PRAKTYCE FIZJOTERAPEUTY
Marcin Szkolnicki

2019
Równoważenie Strukturalne w pracy z dziećmi z problemami neurologicznymi (Cackowski, Wójtowicz, Czerwik)

2019
Rozluźnianie powięziowe w neurologii (Cackowski, Wójtowicz, Czerwik)

2019
Wykorzystanie analizy chodu do diagnostyki pacjentów z MPD (Vigo)

2019
Najnowsze spojrzenie na problem spastyczności wśród dzieci z MPD w postaci diplegii (Beverly Cusick)

2019
Nowe podejście do terapii deformacji stopy (Beverly Cusick)

2019
Terapia Neurorozwojowa NDT Bobath Baby (Zofia Szwiling)

2018
Badanie i planowanie pacjentów z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym (Vigo Academy)

2018 Trójpłaszczyznowa terapia manualna wad stóp u dzieci na podstawach neurofizjologicznych (Barbara Zukunft- Huber)

2017
Terapia Neurorozwojowa NDT- Bobath (Zofia Szwiling)

2017
Metoda Weroniki Sherborne moduł I

Kraków 2016
Rehabilitacja w zaburzeniach rozwojowych niemowląt od 0-12 miesięcy (Sabina Lizak)

Anna Ajszpur

Fizjoterapeuta
Terapeuta NDT Bobath
Terapeuta SI
Psycholog

Od kilkunastu lat zajmuję się zawodowo fizjoterapią dziecięcą. Jestem certyfikowaną terapeutką metod NDT-Bobath, Bobath Baby, oraz Integracji Sensorycznej - tymi metodami pracuję na co dzień. Zajmuję się terapią niemowląt, wcześniaków i młodszych dzieci z różnymi dysfunkcjami rozwojowymi, neurologicznymi, ortopedycznymi, genetycznymi. Stale wzbogacam swój warsztat pracy na kursach i szkoleniach prowadzonych przez najlepszych specjalistów z dziedziny fizjoterapii pediatrycznej, uczę się nowych i nowoczesnych metod wspomagających terapię. W pracy z pacjentami i ich rodzinami bardzo pomaga mi wykształcenie psychologiczne.

Każdy sukces małego pacjenta jest dla mnie radością, każdy uśmiech dziecka nagrodą, a każdy problem w terapii - wyzwaniem.
Prywatnie jestem żoną, mamą trójki dzieciaków, najczęściej w biegu między pracą, domem, przedszkolem i szkołą.

zobacz wiecej

Wykształcenie, kursy i szkolenia:

2019 - ISP Warszawa - Przygotowanie pedagogiczne
2007 - UJ Kraków - Psychologia Stosowana
2001 - AWF Kraków - Fizjoterapia

 
2021 
DIAGNOSTYKA METODĄ PRECHTLA - KURS PODSTAWOWY
dr Andrea Guzzetta
 
2021
Trójpłaszczyznowa terapia manualna wad stóp u dzieci na podstawach neurofizjologicznych

 

2020
Kurs Instruktorski Masażu Dziecka Metodą Shantala (Jolanta Staudt, Mateusz Staudt)

2019
Równoważenie Strukturalne w pracy z dziećmi z problemami neurologicznymi (Wojciech Cackowski, Agnieszka Wójtowicz, Damian Czerwik)

2019
Rozluźnianie Powięziowe w neurologii (Wojciech Cackowski, Agnieszka Wójtowicz, Damian Czerwik)

2018
Specjalistyczny Kurs z zakresu Integracji Sensorycznej Małego Dziecka – Sensory Babies Master Class Course (Emily Hills, Lindsay Hardy)

2017
Kurs terapii ręki u dzieci z problemami neurologicznymi (Foteini Zografou, Dorota Pamuła)

2017
Szkolenie: Pedagogika zabawy w pracy z dzieckiem z trudnosciami/zaburzeniami w kontakcie ( spectrum autyzmu i nie tylko) (Ewa Reczek, Urszula Srzednicka)

2016
Warsztat: Wprowadzenie do pediatrycznej rehabilitacji przedsionkowej (Rose Marie Rine)

2014
The Test of Infant Motor Performance From Research to Practice - TIMP (Hlapang A. Kolobe)

2013
Warsztat: Zaburzenia przetwarzania bodźców sensowycznych u dzieci urodzonych przed czasem (Lliana Klimont)

2013
Kurs NDT – Bobath Baby (Zofia Szwiling)

2011
Kurs Kinesio Taping (Paweł Pogorzelec)

2008
Kurs Podstawowy NDT – Bobath (Zofia Szwiling)

2007
Kurs PNF i Skoliozy (Grzegorz Gałuszka)

2007
Kurs wprowadzający do metody Wideotreningu Komunikacji (Ewa Reczek, Katarzyna Ślęczek)

2006
Kurs Thera-Band - ćwiczenia oporowe i równoważne (Józef Spałek)

2006
Kurs Integracji Sensorycznej II- go stopnia (Małgorzata Karga)

2006
Kurs PNF w Pediatrii ( Agnieszka Stępień)

2006
Szkolenie Integracji Sensorycznej I-go stopnia (Małgorzata Karga)

2006
Kurs SMT McKenziego ‘A’ - Spinal Mechanical Therapy (Beata Smela)

2002
Kurs PNF Podstawowy (Benedikt Bomer)

Monika Sowa-Heidenreich

Tyflopedagod
Ortoptysta
Terapeuta widzenia

Od 20 lat specjalizuję się w rehabilitacji wzroku. Doświadczenie zawodowe zdobyłam między innymi w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Dziekanowie Leśnym k/o Warszawy, w Poradni Leczenia Zeza przy Centrum Okulistyki Dziecięcej w Warszawie, Zakładzie Optycznym. Od 2008 roku i obecnie pracuje w SOSW dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących przy ul. Tynieckiej 6 w Krakowie jako rehabilitant wzroku.

Dokonuję funkcjonalnej oceny widzenia u dzieci z zezem i niedowidzeniem jednoocznym, u dzieci słabowidzących w zależności od indywidualnych potrzeb małych pacjentów. Udzielam informacji dla rodziców na temat rozwoju widzenia u małego dziecka z problemami wzrokowymi. Prowadzę zajęcia z zakresu rehabilitacji wzroku, które mają na celu rozwój podstawowych i wyższych funkcji wzrokowych.

zobacz wiecej

Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie
Magister tyflopedagogiki – Terapeuta widzenia

 

Medyczne Studium Zawodowe w Łodzi
Technik ortoptysta
Izabela Straszewska
Psycholog
Pedagog
Logopeda
 

 

Od 10 lat pracuję jako psycholog, a obecnie także jako logopeda z dziećmi i młodzieżą. Wcześniej doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą zdobywałam jako wychowawca na koloniach oraz jako instruktor harcerski organizując obozy dla dzieci oraz kursy szkoleniowe dla instruktorów, gdzie pogłębiałam swoją wiedzę w zakresie pedagogiki i psychologii wychowawczej.

W latach 2011 - 2018 (z przerwami) pracowałam jako trener programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży Archipelag Skarbów, zaś w latach 2012 - 2019 jako psycholog w Maltańskim Centrum Pomocy Dzieciom, gdzie byłam koordynatorem zespołu terapeutycznego, prowadziłam zajęcia indywidualne i grupowe ( terapia poprzez zabawę, wywiad, obserwacja, diagnoza psychologiczna, tworzenie programów terapeutycznych i ewaluacja postępów dzieci, metoda 3i).

Mam doświadczenie w pracy z wcześniakami, dziećmi zagrożonymi niepełnosprawnością, dziećmi z różnymi zaburzeniami rozwojowymi, zespołami genetycznymi, mózgowym porażeniem dziecięcym, wrodzonymi wadami rozwojowymi, z padaczką, dziećmi z zaburzeniami słuchu/wzroku, ze spektrum autyzmu oraz dziećmi z niepełnosprawnością sprzężoną.

Preferuję niedyrektywne metody pracy, których podstawą jest nawiązanie dobrej relacji z dzieckiem z poszanowaniem jego godności oraz wnikliwa obserwacja zachowania dziecka. Ważne dla mnie jest odkrycie zainteresowań dziecka, a następnie zgodnie z nimi dobranie odpowiednich zabaw (ćwiczeń) terapeutycznych, a także odpowiednie dopasowanie poziomu trudności danej zabawy do dziecka, tak, by jednocześnie czerpało z niej satysfakcję, miało poczucie sprawstwa a zarazem osiągnęło założone cele terapeutyczne.

zobacz wiecej

Wykształcenie, kursy i szkolenia:

2011 – UJ Kraków, Psychologia stosowana - Moduł psychologia rehabilitacji i neuropsychologia
2011 – UJ Kraków, Studium Pedagogiczne
2021 – AI Kraków, Logopeda

2020
Kurs "Pierwsza Pomoc Pediatryczna"

2018
Szkolenie "Komunikacja interpersonalna w obsłudze pacjenta cierpiącego na zaburzenia psychiczne lub rodziny pacjenta"

2017
Warsztaty dla profesjonalistów "Szkoła dla Rodziców i Wychowawców, cz. I, Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły?"

2017
Warsztaty dla personelu medycznego "Komunikacja z rodzicami nieuleczalnie chorego dziecka"

2017
Szkolenie "Diagnozowanie małych dzieci w kierunku zaburzeń, że spektrum Autyzmu"

2017
Szkolenie kwalifikacyjne, uprawniające do stosowania Skali Inteligencji Stanford-Binet 5

2017
Konferencja "Małe Dziecko - Poznanie w Zabawie"

2016
Konferencja naukowo- szkoleniowa "Pomiędzy ideą a rzeczywistością- towarzyszenie rodzinie z małym dzieckiem o zaburzonym rozwoju zgodnie z koncepcją ICF"

2014/2015
Udział w Studium Psychoterapii Dzieci i Młodzieży

2015
Szkolenie NCV - Porozumienie bez Przemocy

2015
Konferencja "Afazja- diagnoza, kształcenie, terapia"

2015
Konferencja "Nowe metody diagnostyczne do badania dzieci i młodzieży"

2014
Szkolenie dla realizatorów Programu "Przyjaciele Zippiego"

2013
Szkolenie "Diagnoza i terapia widzenia małych dzieci"

2013
Terapia Skoncentrowana na rozwiązaniach kurs podstawowy

2012
Kurs wprowadzający do metody Videotreningu Komunikacji

2011-2012
Szkolenie trenerskie programu Archipelag Skarbów

Anna Idźkiewicz

Neurologopeda kliniczny

Pracuje z dziećmi od ponad pięciu lat, dotychczasowe doświadczenie logopedyczne uzyskałam pracując w krakowskich placówkach przedszkolnych w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju oraz Pomocy Psychologiczno- Pedagogicznej, a także prowadząc diagnozę i terapię w gabinetach logopedycznych w ramach praktyki prywatnej. Współpracowałam zarówno z dziećmi borykającymi się z trudnościami rozwojowymi, jak i z dziećmi z zaburzeniami funkcji prymarnych, zaburzeniami mięśniowymi w obrębie ustno- twarzowym oraz zaburzeniami artykulacji głosek. Praca to moja pasja, a największą radość sprawia mi umiejętność pomocy drugiemu człowiekowi. Uwielbiam terapię zamieniać w zabawę, tym samym z uśmiechem osiągać założone cele terapeutyczne oraz uzyskiwać efekty pracy. Jestem miłośniczką sportów siłowych, trenuje je od kilku lat, dzięki temu wiem, że ćwiczenia logopedyczne to ciężka praca, wymagająca systematyczności i wiele wysiłku.
 
Na co dzień zajmuje się oceną oraz terapią: sprawności wymowy (artykulacji), sprawności narządów mowy (w tym: ruchomości języka, wędzidłami), badaniem ustnej fazy połykania oraz gryzienia i żucia, terapią manualną w zakresie zaburzeń w obszarze ustno-twarzowym w przypadku między innymi: zaburzeń napięcia mięśniowego, asymetrii twarzy, zaburzeń toru ruchu żuchwy. W swojej pracy wykorzystuje również techniki wspomagające terapię ustno-twarzową: ENMOT, Elastyczny Terapeutyczny Taping, techniki somatosensoryczne - to metody pracy uwzględniające zmysły: dotyku, węchu, smaku, wzroku, słuchu wpływające na pracę kompleksu ustno- twarzowego.  
 
zobacz wiecej
2015 - Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, I stopień - Specjalność Logopedia
2017 - Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, II stopień - Specjalność Logopedia
2021 - Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu - Neurologopedia kliniczna z Wczesną Interwencją Logopedyczną
 
Szkolenia i kursy:
Diagnoza i leczenie zaburzeń stawów skroniowo- żuchwowych w praktyce logopedy i neurologopedy
mgr Damian Stucki D.O
 
Elektro Neuro Mobilizacja Obszaru Twarzowego ENMOT
mgr Magdalena Mazur, mgr Sebastian Grzechnik
 
Manipulacje ustno-twarzowe, techniki usprawniające narządy mowy i regulujące ból – moduł II
dr Anna Regner
 
Prawidłowy przebieg rozwoju motorycznego dziecka
mgr Karolina Wójcik
 
Elastyczny Terapeutyczny Taping w logopedii
dr Martyna Brychcy 
 
FTM - fizjologiczna terapia miofunkcjonalna. Diagnoza i terapia zaburzeń ustnej fazy połykania i oddychania u dzieci od 3-4 roku życia z dyslalią obwodową
prof. Danuta Pluta - Wojciechowska
 
Staw skroniowo-żuchwowy wyzwaniem logopedy – podejście przyczynowo- objawowo – funkcjonalne
mgr Krzysztof Bieniek
 
Masaż logopedyczny strefy orofacjalnej
mgr Sabina Szober
 
Artykulacja – ocena mowy dzieci (3-6 i starsze). Korekcja i sposoby wywoływania głosek. Diagnoza i terapia logopedyczna
mgr Sabina Szober
 
Strategiczna metoda usprawniania realizacji fonemów w dyslalii obwodowej
prof. Danuta Pluta-Wojciechowska 
 
Terapia somatosensoryczna i korekta dysfunkcji ustno-twarzowych - moduł I
dr Anna Regner
 
Wszystko o wędzidełku w pigułce. Okiem praktyka. –  webinarium
mgr Małgorzata Gawryl
 
Nie patrzy, nie słucha, nie mówi. Od czego zacząć? Diagnoza i trening bazowych umiejętności komunikacyjnych
dr Marzena Machoś
 
Wykorzystanie elementów metody verbotonalnej w terapii dzieci z zaburzeniami w komunikacji językowej
dr Anna Prożych
 
Jak słyszy dziecko z wadą słuchu?
mgr Marta Rączka
 
Skuteczna współpraca z rodzicami
mgr Stanisław Bobula
 
Logorytmika – ruch słuch słowo
mgr Ewa Bombol
 
Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej - diagnoza, terapia, masaż, I i II stopnia
mgr  Katarzyna Gromelska
 
Maja Piasta
Logopeda
Pedagog
Surdopedagog
 

2020 Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Logopedia, studia magisterskie
 
2019 Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Logopedia, studia licencjackie
 
2018 Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Pedagogika specjalna, Terapia pedagogiczna i rewalidacja indywidualna, studia magisterskie
 
2016 Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie;
Pedagogika specjalna, specjalność nauczycielska; surdopedagogika, pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna, studia licencjackie
 
zobacz wiecej

 

 
Dominika Pluta
Fizjoterapeuta
 

Od 10 lat jestem związana z fizjoterapią. Dzięki możliwości obserwacji rozwoju swoich córeczek, doszłam do wniosku, że nie ma bardziej fascynującej części fizjoterapii jak ta związana z dziećmi.
Stale podnoszę swoje kwalifikacje. Uczestniczę w specjalistycznych kursach i szkoleniach. Uważam, że łączenie różnych technik i metod rehabilitacji, w zależności od potrzeb małego pacjenta przynosi najlepsze efekty.
Zaangażowanie dzieci w wykonywanie ćwiczeń podczas zabawy wymaga wiele wysiłku i kreatywności, natomiast obserwacja postępów u dzieci sprawia ogromną satysfakcję i radość.
zobacz wiecej

2011 AWF Kraków - Fizjoterapia (jednolite studia magisterskie)

2014 Kurs pedagogiczny dla czynnych zawodowo nauczycieli
 
2021 
DIAGNOSTYKA METODĄ PRECHTLA – KURS PODSTAWOWY
 
2021
TERAPIA NEUROROZWOJOWA NDT-BOBATH BABY
 
2021
INTEGRACYJNA TERAPIA BLIZN
 
2020
TRÓJPŁASZCZYZNOWA TERAPIA MANUALNA WAD STÓP U DZIECI NA
PODSTAWACH NAUROFIZJOLOGICZNYCH – METODA „ZUKUNFT-HUBER”
 
2019
ROZLUŹNIANIE POWIĘZIOWE W NEUROLOGII – MODUŁ I
 
2019
TERAPIA NEUROROZWOJOWA NDT-BOBATH
 
2015
KURS - MASAŻ TKANEK GŁEBOKICH
 
2015
BADANIE I FIZJOTERAPIA FUNKCJONALNA W USZKODZENIACH STAWU
BARKOWEGO
 
2013
TERAPIA I TRENING RESPIRACYJNY MEDOTĄ SPIROTIGER
 
2013
TAPING REHABILITACYJNY (TAPING W REHABILITACJI I SPORCIE)
 
2013
KURS- BADANIE I FIZJOTERAPIA FUNKCJONALNA W USZKODZENIACH STAWU
KOLANOWEGO - MODUŁ I I II
 
2013
DIAGNOSTYKA RÓŻNICOWA I TERAPIA MANUALNA W DYSFUNKCJACH
NARZĄDU RUCHU – MODUŁ I
 
2013
WARSZTATY – ZAOPATRZENIE ORTOPEDYCZNE I REHABILITACYJNE DLA DZIECI Z
ZABURZENIAMI NEUROROZWOJOWYMI
 
2012
PNF (PROPRIOCEPTIVE NEUROMUSCULAR FACILITATION) W PEDIATRII
 
2012
PNF (PROPRIOCEPTIVE NEUROMUSCULAR FACILITATION) 1 I 2
 
2012
MULLIGAN CONCEPT CZĘŚĆ A
 
2009
MASAŻ KLASYCZNY
 
Martyna Kluska

Terapeuta zajęciowy

Terapeuta Integracji
Sensorycznej

Z wykształcenia jestem terapeutą zajęciowym. W trakcie studiów zdobyłam również przygotowanie pedagogiczne. Na co dzień pracuję w przedszkolu jako nauczyciel wspomagający. 

Będąc czynną instruktorką harcerską miałam i dalej mam kontakt z dziećmi jako wychowawca. 
Ukończyłam również studia podyplomowe z Integracji sensorycznej.
Swoją wiedzę i doświadczenie nabywam poprzez różne staże, kursy i szkolenia.
zobacz wiecej
2019 AWF Kraków - Terapia zajęciowa (studia licencjackie)
2021 AWF Kraków - Terapia zajęciowa, w tym przygotowanie pedagogiczne (studia magisterskie)
2021 KIRE - Studia podyplomowe z Integracji Sensorycznej