Fizjoterapia Dziecka
ul. Drukarska 3/45,
30-384 Kraków

Nasz model pracy

Konsultacje
Pierwsza wizytę w naszej Poradni stanowi konsultacja, podczas której następuje dokładna ocena neurorozwojowa, udzielenie zaleceń terapeutycznych oraz wskazanie rekomendowanego zakresu, rodzaju, sposobu i częstości terapii.

Formy organizacyjne terapii
Poradnia świadczy poniższe sposoby pracy z dzieckiem:

  1. terapie pojedyncze wg określonego z terapeutą terminu spotkania,
  2. terapie cykliczne wg określonego z terapeutą regularnego harmonogramu,
  3. turnusy – intensywne, codzienne terapie wg określonego programu.


Finansowanie
W ramach naszej działalności możliwe są poniższe formy finansowania terapii:

  1. płatności przelewem przez pacjenta,
  2. finansowanie przez wskazaną przez pacjenta fundację,
  3. dotacje samorządowe przyznane na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka przez Gminę Miejską Kraków po uzyskaniu Opinii o Potrzebie Wczesnego Wspomagania Rozwoju wydanej przez upoważniony zespół orzekający.