Fizjoterapia Dziecka
ul. Drukarska 3/45,
30-384 Kraków

Poradnia wczesnej interwencji

Terapia z dzieckiem przynosi największe korzyści, jeśli rozpoczyna się zanim dziecko ukończy pierwsze 6 miesięcy życia. Pierwsze dwa, trzy lata życia to czas najintensywniejszego rozwoju psychoruchowego, następnie doskonalonego przed wiekiem szkolnym. W tym czasie każdy miesiąc, a nawet tydzień przynosi kolejne nowe zmiany i umiejętności.

Nasza Poradnia świadczy terapie Wczesnego Wspomagania Rozwoju w ramach działalności Niepublicznej Placówki Psychologiczno-Pedagogicznej „Poradnia Wczesnej Interwencji” wpisanej do rejestru szkół i placówek oświatowych prowadzonego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Zajęcia Wczesnego Wspomagania Rozwoju mogą być dotowane przez Gminę Miejską Kraków po uzyskaniu Opinii o Potrzebie Wczesnego Wspomaganie Rozwoju wydanej przez uprawniony zespół opiniujący. Listę zespołów opiniujących można znaleźć na oficjalnych stronach Urzędu Miasta Krakowa.

Aby rozpocząć współpracę z naszą Poradnią konieczne jest pobranie i wypełnienie załączonej poniżej Karty Zgłoszenia Dziecka oraz jej dostarczenie do Poradni wraz z oryginałem i kopiami załączników oraz oświadczeń. Karta Zgłoszenia Dziecka jest do odebrania w Poradni.

Po zapoznaniu się z wypełnioną kartą i uzyskaniu pozytywnej opinii Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Krakowa odnośnie przyznania dotacji dla dziecka, zostanie zawarta pomiędzy Poradnią a Rodzicem/Opiekunem prawnym umowa na realizację zajęć Wczesnego Wspomagania Rozwoju.

Rozpoczęcie świadczeń jest możliwe w miesiącu następującym po miesiącu, w którym podpisano umowę.