Fizjoterapia Dziecka
ul. Drukarska 3/45,
30-384 Kraków

Poradnia wczesnej interwencji

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka przynosi największe korzyści, jeśli rozpoczyna się zanim dziecko ukończy pierwsze 6 miesięcy życia. Pierwsze dwa, trzy lata życia to czas najintensywniejszego rozwoju psychoruchowego, następnie doskonalonego przed wiekiem szkolnym. W tym czasie każdy miesiąc, a nawet tydzień przynosi kolejne nowe zmiany i umiejętności.

Wspomaganie rozwoju dziecka - profesjonalne podejście 

Nasza Poradnia świadczy terapie Wczesnego Wspomagania Rozwoju w ramach działalności jako podmiot leczniczy oraz jako Niepubliczna Placówka Psychologiczno-Pedagogiczna „Poradnia Wczesnej Interwencji” wpisana do rejestru szkół i placówek oświatowych prowadzonego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Zapewniamy indywidualne podejście do dzieci oraz nowoczesne metody wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Nasze kompetencje oraz doświadczenie pozwalają szybko zobaczyć efekty terapii. Celem wczesnego wspomagania rozwoju dziecka jest pobudzenie psychoruchowego oraz poznawczego rozwoju najmłodszych.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - jak zgłosić się do Poradni?

Zajęcia Wczesnego Wspomagania Rozwoju są nam zlecane bezpośrednio przez opiekuna dziecka. Dotowanie zajęć przez Gminę Miejską Kraków jest możliwe po uzyskaniu Opinii o Potrzebie Wczesnego Wspomaganie Rozwoju, wydanej przez uprawniony zespół opiniujący. Listę zespołów opiniujących można znaleźć na oficjalnych stronach Urzędu Miasta Krakowa.

Aby rozpocząć współpracę z naszą Poradnią konieczne jest pobranie i wypełnienie załączonej poniżej Karty Zgłoszenia Dziecka oraz jej dostarczenie do Poradni wraz z oryginałem i kopiami załączników oraz oświadczeń. Karta Zgłoszenia Dziecka jest do odebrania w Poradni.

Po zapoznaniu się z wypełnioną kartą i uzyskaniu pozytywnej opinii Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Krakowa odnośnie przyznania dotacji dla dziecka, zostanie zawarta pomiędzy Poradnią a Rodzicem/Opiekunem prawnym umowa na realizację zajęć WWR w Krakowie.

Rozpoczęcie świadczeń jest możliwe w miesiącu następującym po miesiącu, w którym podpisano umowę.

Poradnia Wczesnej Interwencji w Krakowie - pomoc specjalistów

Poradnia Wczesnej Interwencji oferuje profesjonalne terapie dla dzieci w Krakowie, takie jak terapia NDT-Bobath, integracja sensoryczna, terapia ręki, terapia zajęciowa. W naszym zespole pracuje również logopeda, neurologopeda oraz  inni specjaliści. A może potrzebny Ci doświadczony fizjoterapeuta dziecięcy z Krakowa? Serdecznie zachęcamy do kontaktu. Prowadzimy również specjalistyczne kursy z fizjoterapii przeznaczone dla osób pracujących z dziećmi.