Fizjoterapia Dziecka
ul. Drukarska 3/45,
30-384 Kraków
 

Zoga w Pediatrii Równoważenie Strukturalne Moduł 2

Prowadzący: Agnieszka Wójtowicz

Fizjoterapeuta, certyfikowany terapeuta NDT-Bobath, PNF, ATSI

zobacz wiecej

Agnieszka jest absolwentką Akademii Medycznej w Poznaniu - Wydział Fizjoterapii w 2003 r., jest także terapeutą NDT- Bobath od 2007 roku. Pracuje głównie z dziećmi z problemami neurologicznymi. W 2009 ukończyła szkolenie Bobath Baby, następnie Bobath Refresher, Baby Advance, PNF, SI. Przygoda z  Anatomy Trains rozpoczęła się w 2012 roku od szkolenia dla Terapeutów Ruchowych, następnie poprzez wszystkie moduły ATSI II. Brała udział w licznych warsztatach dotyczących pracy na bliznach, kościach z Sharon Wheeler, biomechanicznej analizy chodu z Jamesem Earlsem i wielu innych. Praca nad własnym warsztatem została zwieńczona uzyskaniem certyfikatu Terapeuty Strukturalnie pracującego z ciałem w Modelu Anatomy Trains. A wszystko to dla pacjentów tych małych i mniejszych żeby jakość ich życia była na możliwie najwyższym poziomie.

Cena: 3600 zł

Termin: 10 - 14 października 2024 r.

Miejsce: Kraków

Cel i efekty szkolenia:

Na szkoleniu otrzymasz wiedzę oraz umiejętności dotyczące:
pracy manualnej, technik uwalniania tkanek miękkich wsparte umiejętnością precyzyjnej oceny strukturalnej i funkcjonalnej. Metoda ta bardzo współgra z zasadami alingment stosowanymi np. w terapii NDT-Bobath i stanowi bardzo dobre przygotowanie i uzupełnienie terapii neurorozwojowej. Szkolenie będzie ukierunkowane na obszary, które często stanowią wyzwanie dla terapeutów w pracy z dziećmi z problemami neurologicznymi.

Nauczysz się,
metod pracy manualnej; strukturalnego rozumienia zależności w ciele, co pozwoli pojąć relacje pomiędzy wieloma obszarami ciała, które dają nam obraz tego jak stabilność warunkuje właściwą funkcję i jak jej zaburzenie może prowadzić do dysfunkcji; kiedy relacje pomiędzy strukturami tworzącymi ciągłość zostaną zrozumiane – nauczysz się badać i oceniać ich funkcjonowanie oraz poprzez zrównoważoną pracę przywrócić balans i łatwość funkcjonowania na przebiegu tych struktur.

W cenie szkolenia otrzymasz:

 • 42 godziny dydaktyczne szkolenia, w tym 33 godziny zajęć praktycznych
 • informacje o źródłach wiedzy, na których zostało oparte szkolenie
 • część teoretyczną w postaci zobrazowania oraz szczegółowego omówienia,
 • szczegółową anatomię danego obszaru – krótkie i intensywne prezentacje ukazujące najciekawsze spojrzenie na struktury anatomiczne poparte nagraniami z sekcji zwłok, anatomią palpacyjną, przedstawioną w ciekawy i zrozumiały sposób,
 • BodyReading (ocena wizualna) – częste konsekwencje ruchowe i posturalne – jak widzieć i czytać zawiłości poszczególnych wzorców,
 • techniki uwalniania Mięśniowo-Powięziowego – każda technika będzie pokazana ze zrozumieniem i dokładnym jej „czuciem” tak by można je było wykorzystać od razu po powrocie ze szkolenie do codziennej pracy terapeutycznej,
 • pracę z dziećmi z różnymi problemami neurologicznymi, z wykorzystaniem poznanych technik,
 • dyskusję i możliwość dzielenia się obserwacjami i dobrymi praktykami
 • sprawdzenie swoich umiejętności podczas ćwiczeń praktycznych,
 • rekomendacje i wskazówki dotyczące samokształcenia po zakończeniu szkolenia
 • informacje o dalszych szkoleniach
 • informacje o materiałach pomocnych w dalszym rozwoju
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu
 • zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne ze standardami Ministerstwa Edukacji Narodowej

Wstępne wymagania wobec uczestników:

Wykształcenie: fizjoterapeuci, lekarze, studenci fizjoterapii, którzy ukończyli moduł 1 lub inne szkolenia ATSI
Poziomu zaawansowania: moduł 2

Plan szkolenia:

Dzień Dzień tygodnia Od Do
10 października Czwartek                               Agnieszka Wójtowicz 9:00 17:00
11 października Piątek                                    Agnieszka Wójtowicz 9:00 17:00
12 października Sobota                                  Agnieszka Wójtowicz 9:00 17:00
13 października Niedziela                               Agnieszka Wójtowicz 9:00 17:00
14 października Poniedziałek                         Agnieszka Wójtowicz 9:00 14:00

Program szkolenia:

  Opis zakresu szkolenia
1 Wachlarze Stawu Biodrowego
Zorganizowanie mięśni miednicy wokół trzech wachlarzy wpływa na równoważenie przechyleń i torsji.
2 Jama Brzuszna, Klatka Piersiowa i Oddech
Strukturalne zmiany w tułowiu mogą wpływać na oddech, mechanikę kończyn górnych oraz głowę, szyję i żuchwę. Ta część szkolenia pokazuje jak zależności klatki piersiowej z miednicą mogą pozytywnie wpłynąć na mechanikę kręgosłupa piersiowego.
3

Taśmy ramion. Taśmy funkcjonalne
Techniki tkanek miękkich dla mięśni obręczy barkowej. Praca strukturalna u dzieci z różnymi problemami neurologicznymi

4 Analiza strukturalna - interpretacja strukturalnych i funkcjonalnych kompensacji.
Praca strukturalna u dzieci z różnymi problemami neurologicznymi
5 Analiza strukturalna - interpretacja strukturalnych i funkcjonalnych kompensacji.

Opinie:

Zapisz się na szkolenie

E-mail:
Imię:
Nazwisko:
Numer telefonu:
Nazwa zawodu lub kierunku studiów:
Numer prawa wykonywania zawodu medycznego:
PESEL:
Data urodzenia:
Miejsce urodzenia:
Czy chcesz otrzymać fakturę VAT na firmę?
Czy korzystasz ze zwolnienia VAT?
Nazwa firmy
NIP firmy
Ulica
Numer domu/mieszkania
Numer lokalu
Kod pocztowy
Miejscowość
Wysłanie formularza Zgłoszeniowego szkolenia jest równoznaczne z zapoznaniem się oraz akceptacją niżej wymienionych zgód oraz Regulaminu Szkoleń.
Zaznacz wszystkie zgody
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez podmiot Dorota Pamuła Terapia NDT-Bobath, NIP 678 26 66 169 zgodnie z informacjami zawartymi w OCHRONA_DANYCH_OSOBOWYCH_klauzula_informacyjna_szkolenia.pdf. Dane są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j: Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Oświadczam, że wiem o moim prawie do wglądu, poprawiania oraz usunięcia moich danych osobowych.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail informacji organizacyjnych w rozumieniu art.10 ust 1. ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną od podmiotu Dorota Pamuła Terapia NDT-Bobath, NIP 678 26 66 169.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych oraz ustawie z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo Telekomunikacyjne w celach marketingowych przez podmiot Dorota Pamuła Terapia NDT-Bobath, NIP 678 26 66 169 i oświadczam, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne oraz że zostałem poinformowany o prawie żądania dostępu do moich danych osobowych, poprawiania oraz usunięcia.