Fizjoterapia Dziecka
ul. Drukarska 3/45,
30-384 Kraków
 

Zoga Movement Therapy Równoważenie Strukturalne Moduł 2

Prowadzący: Wojciech Cackowski

Fizjoterapeuta, certyfikowany terapeuta ATSI
Certyfikowany nauczyciel Anatomy Trains

zobacz wiecej

Wojtek przez całe swoje życie fascynował się ruchem, sportem i pracą z ciałem. Ukończył wychowanie fizyczne oraz fizjoterapię, a także został certyfikowanym terapeutą integracji strukturalnej ATSI (dawniej KMI). Przez ostanie 10 lat jest terapeutą manualnym i praktykiem jogi, który łączy je z pracą powięziową w wodzie. Jednocześnie jest szczęśliwym ojcem dwójki dzieci.

Mieszka i pracuje w Polsce, gdzie tworzy zespół terapeutów łączących fizjoterapię, ATSI oraz ZOGĘ w pracy z Pacjentami. Jest pasjonatem poznawania anatomii od strony praktycznej podczas szkoleń sekcyjnych, w których regularnie uczestniczy, oraz wprowadził do Polski wraz ze swym mistrzem sekcyjnym Toddem Garcia. Dzięki tej wiedzy stworzył podstawy projektu ZOGA MOVEMENT, który łączy integrację strukturalną, asany jogi, oraz interwencje manualne dając możliwość precyzyjnego wpływania na ułożenie ludzkiego organizmu. Niezależnie od Zogi oraz ATSI, Wojtek prowadzi szkolenia z pracy na bliznach wg. koncepcji Sharon Wheeler, integracji strukturalnej w neurologii dziecięcej oraz inne projekty edukacyjne łączące różne dziedziny medycyny. Jest zaangażowany w wiele projektów, takich jak Worldwide Exercise is Medicine czy Walk for Health.

Regularnie prowadzi wykłady dla fizjoterapeutów, terapeutów manualnych i ruchowych w Polsce, Europie i na świecie. Jest członkiem zarządu Polskiego Towarzystwa Medycyny Manualnej. Jego największą pasją jest praca manualna połączona z ruchem oraz holistyczne podejście do leczenia dysfunkcji mięśniowo-szkieletowych. Swoją pasją z powodzeniem zaraża od wielu lat na prowadzonych przez siebie warsztatach dla terapeutów manualnych jak i dla miłośników ruchu.

Cena: 3100 zł

Termin: 21 – 25 września 2022 r.

Miejsce: Kraków

Cel i efekty szkolenia:

Na szkoleniu otrzymasz wiedzę oraz umiejętności dotyczące:
pracy manualnej, technik uwalniania tkanek miękkich wsparte umiejętnością precyzyjnej oceny strukturalnej i funkcjonalnej. Metoda ta bardzo współgra z zasadami alingment stosowanymi np. w terapii NDT-Bobath i stanowi bardzo dobre przygotowanie i uzupełnienie terapii neurorozwojowej. Szkolenie będzie ukierunkowane na obszary, które często stanowią wyzwanie dla terapeutów w pracy z dziećmi z problemami neurologicznymi.

Nauczysz się,
metod pracy manualnej; strukturalnego rozumienia zależności w ciele, co pozwoli pojąć relacje pomiędzy wieloma obszarami ciała, które dają nam obraz tego jak stabilność warunkuje właściwą funkcję i jak jej zaburzenie może prowadzić do dysfunkcji; kiedy relacje pomiędzy strukturami tworzącymi ciągłość zostaną zrozumiane – nauczysz się badać i oceniać ich funkcjonowanie oraz poprzez zrównoważoną pracę przywrócić balans i łatwość funkcjonowania na przebiegu tych struktur.

W cenie szkolenia otrzymasz:

 • 42 godzin szkolenia, w tym 33 godziny zajęć praktycznych
 • informacje o źródłach wiedzy, na których zostało oparte szkolenie
 • część teoretyczną w postaci zobrazowania oraz szczegółowego omówienia,
 • szczegółową anatomię danego obszaru – krótkie i intensywne prezentacje ukazujące najciekawsze spojrzenie na struktury anatomiczne poparte nagraniami z sekcji zwłok, anatomią palpacyjną, przedstawioną w ciekawy i zrozumiały sposób,
 • BodyReading (ocena wizualna) – częste konsekwencje ruchowe i posturalne – jak widzieć i czytać zawiłości poszczególnych wzorców,
 • techniki uwalniania Mięśniowo-Powięziowego – każda technika będzie pokazana ze zrozumieniem i dokładnym jej „czuciem” tak by można je było wykorzystać od razu po powrocie ze szkolenie do codziennej pracy terapeutycznej,
 • pracę z dziećmi z różnymi problemami neurologicznymi, z wykorzystaniem poznanych technik,
 • dyskusję i możliwość dzielenia się obserwacjami i dobrymi praktykami
 • sprawdzenie swoich umiejętności podczas ćwiczeń praktycznych,
 • rekomendacje i wskazówki dotyczące samokształcenia po zakończeniu szkolenia
 • informacje o dalszych szkoleniach
 • informacje o materiałach pomocnych w dalszym rozwoju
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu
 • zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne ze standardami Ministerstwa Edukacji Narodowej

Wstępne wymagania wobec uczestników:

Wykształcenie: fizjoterapeuci, lekarze, studenci fizjoterapii, którzy ukończyli moduł 1 lub inne szkolenia ATSI
Poziomu zaawansowania: moduł 2

Plan szkolenia:

Dzień Dzień tygodnia Od Do
21 września Środa 9:00 17:00
22 września Czwartek 9:00 17:00
23 września Piątek 9:00 17:00
24 września Sobota 9:00 17:00
25 września Niedziela 8:00 14:00

Program szkolenia:

  Opis zakresu szkolenia
  Wachlarze Stawu Biodrowego
Zorganizowanie mięśni miednicy wokół trzech wachlarzy wpływa na równoważenie przechyleń i torsji.
2 Jama Brzuszna, Klatka Piersiowa i Oddech
Strukturalne zmiany w tułowiu mogą wpływać na oddech, mechanikę kończyn górnych oraz głowę, szyję i żuchwę. Ta część szkolenia pokazuje jak zależności klatki piersiowej z miednicą mogą pozytywnie wpłynąć na mechanikę kręgosłupa piersiowego.
3

Taśmy ramion. Taśmy funkcjonalne
Techniki tkanek miękkich dla mięśni obręczy barkowej. Praca strukturalna u dzieci z różnymi problemami neurologicznymi

4 Analiza strukturalna - interpretacja strukturalnych i funkcjonalnych kompensacji.
Praca strukturalna u dzieci z różnymi problemami neurologicznymi
5 Wachlarze Stawu Biodrowego

Zapisz się na szkolenie

E-mail:
Imię:
Nazwisko:
Numer telefonu:
Nazwa zawodu lub kierunku studiów:
Numer prawa wykonywania zawodu medycznego:
PESEL:
Data urodzenia:
Miejsce urodzenia:
Czy chcesz otrzymać fakturę VAT na firmę?
Czy korzystasz ze zwolnienia VAT?
Nazwa firmy
NIP firmy
Ulica
Numer domu/mieszkania
Numer lokalu
Kod pocztowy
Miejscowość
Wysłanie formularza Zgłoszeniowego szkolenia jest równoznaczne z zapoznaniem się oraz akceptacją niżej wymienionych zgód oraz Regulaminu Szkoleń.
Zaznacz wszystkie zgody
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez podmiot Dorota Pamuła Terapia NDT-Bobath, NIP 678 26 66 169 zgodnie z informacjami zawartymi w OCHRONA_DANYCH_OSOBOWYCH_klauzula_informacyjna_szkolenia.pdf. Dane są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j: Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Oświadczam, że wiem o moim prawie do wglądu, poprawiania oraz usunięcia moich danych osobowych.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail informacji organizacyjnych w rozumieniu art.10 ust 1. ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną od podmiotu Dorota Pamuła Terapia NDT-Bobath, NIP 678 26 66 169.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych oraz ustawie z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo Telekomunikacyjne w celach marketingowych przez podmiot Dorota Pamuła Terapia NDT-Bobath, NIP 678 26 66 169 i oświadczam, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne oraz że zostałem poinformowany o prawie żądania dostępu do moich danych osobowych, poprawiania oraz usunięcia.