Fizjoterapia Dziecka
ul. Drukarska 3/45,
30-384 Kraków
 

Terapia ręki u dzieci z problemami neurologicznymi – 5 dniowy

Prowadzący: Foteini Zografou

Senior Instruktor Terapii Zajęciowej NDT-Bobath
Terapeuta integracji sensorycznej

zobacz wiecej

Foteini jest ergoterapeuta po studiach, na wydziale  ergoterapii w Atenach

 

Od ponad 30 lat interesują ją zagadnienia neurorozwojowe dotyczące niemowlaków i dzieci. Jest nauczycielem metody Bobath od 2004 r.  i “Senior” nauczycielem od 2010 r.

 

Podczas wielu lat kariery nauczała i trenowała różnego rodzaju terapeutów (fizjoterapeutów, logopedów, terapeutów zajęciowych). Prowadziła wiele seminariów z zakresu: szkoleń podstawowych oraz rozwijających metody NDT Bobath, dysfagii, pisania, testów ABC, dysgrafii itp. Przeprowadziłam ponad sto seminariów w Grecji, Polsce, Czechach i na Cyprze.

 

Obecnie mieszka i pracuje w Atenach, gdzie prowadzi prywatną klinikę dla dzieci z problemami rozwoju. Jest również współpracownikiem naukowym ‘’Doxiadis unit’’ na poziomie oceny różnorodności incydentów.

Prowadzący: Dorota Pamuła

Asystent Terapii Zajęciowej NDT-Bobath,
Fizjoterapeuta, terapeuta zajęciowy, terapeuta integracji sensorycznej

zobacz wiecej

Od 20 lat pracuję z niemowlętami i małymi dziećmi jako terapeuta NDT-Bobath. Jestem głęboko przekonana o skuteczności tej metody. Widzę jej pozytywne rezultaty uzyskane w wyniku systematycznego procesu terapeutycznego moich małych pacjentów. Doświadczenie zawodowe pogłębiałam w różnych ośrodkach wczesnej interwencji oraz poradniach rehabilitacyjnych.

Stale poszerzam warsztat pracy o najbardziej aktualne sposoby prowadzenia terapii. Wzbogacam go przez pracę na tkankach miękkich, integrację sensoryczną, kinesiology taping, zaopatrzenie ortopedyczne i inne pomoce.

Terapię dostosowuję do potrzeb dziecka i rodziny, by móc im dostarczyć jak najwięcej satysfakcji i radości. Motywuję dzieci poprzez utrwalanie wyników przez terapeutyczne zabawy. Własne doświadczenia rodzicielskie i kontakt z rodzinami dzieci niepełnosprawnych sprawia, że lepiej rozumiem rodziców i małych pacjentów w ich trudnej sytuacji.

 


2015 - Egzamin państwowy potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Terapeuta zajęciowy, obecnie w trakcie studiów I stopnia na AWF w Krakowie na kierunku Terapia zajęciowa
2001 - Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie:
dyplom z wyróżnieniem ukończenia studiów magisterskich na kierunku Fizjoterapia.
Praca magisterska i publikacje dotyczące analizy chodu (system Vicon) u dzieci z MPDz.

2020
ZOGA MOVEMENT INTRODUCTION
Wojciech Cackowski

2020
SCAR WORK - INTEGRACJA BLIZN Z SIECIĄ POWIĘZIOWĄ
Anna Srokowska (metoda Sharon Wheeler)

2020
TERAPIA WISCERALNA W PRAKTYCE FIZJOTERAPEUTY
Marcin Szkolnicki

2020
KURS NDT-BOBATH ADVANCED
VISION – WHAT, WHEN, WHERE, WHY AND HOW
Christa Scholtz, Liliana Klimont

2020
ATSI CZĘŚĆ II: STRATEGIE STRUKTURALNE
Wojciech Cackowski, Marcin Siedlaczek

2018/2019
ANATOMY TRAINS STRUCTURE AND FUNCTION
ATSI CZĘŚĆ I: PODSTAWY STRUKTURALNE
Wojciech Cackowski, Marcin Siedlaczek

Głogów, Poznań, Kraków, Leszno, Gdańsk 2015-2018
ASYSTENTURY NDT-BOBATH
Foteini Zografou, Tal Keren-Capelovitch

2017
LIDER GRUPY, KURS BOBATH BABY
Zofia Szwiling, Foteini Zografou

2010
SZKOLENIE LIDERA NDT-BOBATH
Zofia Szwiling, Vardit Kindler

2010
KURS INTEGRACJI SENSORYCZNEJ
II stopnia wg J. Ayres
M. Karga, Liliana Klimont

2007
KURS „KINESIOLOGY TAPING”
Tomasz Senderek

2005
KURS TERAPII I OCENY
NEUROROZWOJOWEJ NIEMOWLĄT
NDT-BOBATH BABY
Zofia Szwiling

2003
KURS PODSTAWOWY NDT-BOBATH
Zofia Szwiling, Vardit Kindler

Diagnostyka mobilności u pacjentów z mózgowym porażeniem dziecięcym (ISPO Polska)
Spontaniczna ruchliwość płodu, noworodka i niemowlęcia: od mechanizmów do zastosowania klinicznego (Andrea Guzzetta)
Miednica i Kość Ogonowa (Sharon Wheeler)
Równoważenie Strukturalne w pracy z dziećmi z problemami neurologicznymi (Wojciech Cackowski)
Podstawy Strukturalne. Kręgosłup (Marcin Siedlaczek)
Podstawy Strukturalne. Głowa, szyja, żuchwa (Wojciech Cackowski)
Podstawy Strukturalne. Obręcz barkowa i ręce (Marcin Siedlaczek)
Podstawy Strukturalne. Jama brzuszna, klatka piersiowa, oddech (Wojciech Cackowski)
Korowe zaburzenia widzenia (Christine Roman - Lantzy)
Podstawy Strukturalne. Wachlarze stawu biodrowego (Wojciech Cackowski)
Podstawy Strukturalne. Łuki, stopy, kolano (Wojciech Cackowski)
Rozluźnianie powięziowe w neurologii. Techniki Integracji Strukturalnej Anatomy Trains w pracy z dziećmi z problemami neurologicznymi (Wojciech Cackowski)
Stymulacja widzenia funkcjunalnego u małych dzieci z korowymi zaburzeniami wzroku (Vardit Kindler)
Stosowanie rozwiązań mobilnych w pracy z małymi dziećmi o specjalnych potrzebach - praktyczne zastosowanie w terapii (Vardit Kindler)
Rehabilitacja dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym. Problemy dzieci z ciężkimi niepełnosprawnościami (ISPO Polska)
Zaburzenia przetwarzania sensorycznego, a rozwój mowy. Diagnoza kliniczna i strategie postępowania (Liliana Klimont, Violetta Podsiadła - Xu)
Terapia ręki u dzieci z problemami neurologicznymi (Foteini Zografou)
Dziecko z hemiplegią - wyzwanie dla terapeuty (Gillian Stern)
Przygotowanie obręczy barkowej do funkcji. Koordynacja wzrokowo-ruchowa u dzieci z zaburzeniami neurorozwojowymi (Foteini Zografou)
Zaopatrzenie ortopedyczne kończyny górnej w Mózgowym Porażeniu Dziecięcym (Eddy Mellaerts)
Wieloprofilowe podejście do budowania kontroli motorycznej i kontroli postawy u dzieci (Rose Marie Rine)
Wprowadzenie do rehabilitacji w pediatrycznych zaburzeniach funkcji przedsionka (Rose Marie Rine)
Użycie analizy chodu do zaprojektowania zaopatrzenia ortopedycznego, podejście kinematyczne i segmentalne (Elaine Owen)

Cena: 1950 zł

Termin: 13 – 17 października 2021 r.

Miejsce: Kraków

Cel i efekty szkolenia:

Na szkoleniu otrzymasz wiedzę oraz umiejętności dotyczące:  
praktycznego prowadzenia terapii ręki u dzieci z różnymi problemami neurologicznymi, a także przeprowadzania oceny i konstruowania planu terapeutycznego.

Nauczysz się,
oceny kończyny górnej według testu QUEST; technik wpływających na poprawę kontroli posturalnej, normalizację napięcia mięśniowego i aktywizację łańcuchów mięśniowych tułowia, obręczy barkowej i dłoni; pracy na tkankach miękkich (rozluźniania mięśniowo-powięziowego); praktycznej pracy z pacjentami o różnej topografii i stopniu porażenia ukierunkowanej na osiągnięcie funkcjonalnych celów; planowania terapii u dzieci z hemiplegią, tetraplegią, dystonią i porażeniem splotu barkowego; prowadzenia terapii wymuszonej koniecznością (CIMT); stosowania różnych pomocy (taśmy ottimedi, kinesiotaping) i zaopatrzenia ortopedycznego w terapii ręki.

W cenie szkolenia otrzymasz:

W przypadku wyboru szkolenia 5 dniowego:

 • 45 godzin szkolenia, w tym 35 godzin zajęć praktycznych,
 • informacje o źródłach wiedzy, na których zostało oparte szkolenie,
 • część teoretyczną w postaci zobrazowania oraz szczegółowego omówienia,
 • praktyczną prezentację i demonstrację pracy z pacjentem, 
 • 5 demonstracji pracy z pacjentami z różnymi problemami neurologicznymi, 
 • omówienie sekwencji terapii u dzieci z hemiplegią, tetraplegią, dystonią i porażeniem splotu barkowego, 
 • prezentację terapii wymuszonej koniecznością, 
 • dyskusję i możliwość dzielenia się obserwacjami i dobrymi praktykami, 
 • sprawdzenie swoich umiejętności podczas ćwiczeń praktycznych, 
 • rekomendacje i wskazówki dotyczące samokształcenia po zakończeniu szkolenia,
 • informacje o dalszych szkoleniach,
 • informacje o materiałach pomocnych w dalszym rozwoju,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne ze standardami Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Wstępne wymagania wobec uczestników:

Wykształcenie: fizjoterapeuci, terapeuci zajęciowwi,studenci fizjoterapii oraz terapii zajęciowej

Poziomu zaawansowania:

 • kurs 5 dniowy – jest szkoleniem z częścią wprowadzającą dla terapeutów, którzy nie są certyfikowanymi terapeutami NDT-Bobath
 • kurs 2 dniowy – jest szkoleniem rozwijającym umiejętności terapeutów NDT-Bobath

Plan szkolenia:

Dzień Dzień tygodnia Od Do
13 października Środa 9:00 17:00
14 października Czwartek 9:00 17:00
15 października Piątek 9:00 17:00
16 października Sobota 9:00 17:00
17 października Niedziela 9:00 17:00

Program szkolenia:

  Opis zakresu szkolenia
1 Rozwój funkcji ręki
Praca nad kontrolą posturalną
Demonstracja pracy z pacjentem
Praca z pacjentami
2 Praca na obręczy barkowej
Demonstracja pracy z pacjentem
Praca z pacjentami
3 Rozwój integracji sensorycznej
Demonstracja pracy z pacjentem
Praca z pacjentami
Uczenie czynności życia codziennego
4 Test QUEST; Mała motoryka – rozwój; Główne problemy motoryczne w zakresie małej motoryki
Przygotowanie obręczy barkowej do funkcji
Demonstracja pracy z pacjentem
Praca z pacjentami
Trening grafomotoryczny
5 Przygotowanie dłoni do funkcji
Demonstracja pracy z pacjentem
Praca z pacjentami - kinesiotaping, ortezy, taśmy
Wymuszona terapia dzieci z hemiplegią

Zapisz się na szkolenie

E-mail:
Imię:
Nazwisko:
Numer telefonu:
Nazwa zawodu lub kierunku studiów:
Numer prawa wykonywania zawodu medycznego:
PESEL:
Data urodzenia:
Miejsce urodzenia:
Czy chcesz otrzymać fakturę VAT na firmę?
Czy korzystasz ze zwolnienia VAT?
Nazwa firmy
NIP firmy
Ulica
Numer domu/mieszkania
Numer lokalu
Kod pocztowy
Miejscowość
Wysłanie formularza Zgłoszeniowego szkolenia jest równoznaczne z zapoznaniem się oraz akceptacją niżej wymienionych zgód oraz Regulaminu Szkoleń.
Zaznacz wszystkie zgody
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez podmiot Dorota Pamuła Terapia NDT-Bobath, NIP 678 26 66 169 zgodnie z informacjami zawartymi w OCHRONA_DANYCH_OSOBOWYCH_klauzula_informacyjna_szkolenia.pdf. Dane są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j: Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Oświadczam, że wiem o moim prawie do wglądu, poprawiania oraz usunięcia moich danych osobowych.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail informacji organizacyjnych w rozumieniu art.10 ust 1. ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną od podmiotu Dorota Pamuła Terapia NDT-Bobath, NIP 678 26 66 169.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych oraz ustawie z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo Telekomunikacyjne w celach marketingowych przez podmiot Dorota Pamuła Terapia NDT-Bobath, NIP 678 26 66 169 i oświadczam, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne oraz że zostałem poinformowany o prawie żądania dostępu do moich danych osobowych, poprawiania oraz usunięcia.