Fizjoterapia Dziecka
ul. Drukarska 3/45,
30-384 Kraków
 

Terapia ręki u dzieci z problemami neurologicznymi – 3 dniowy

Prowadzący: Dorota Pamuła

Asystent na ostatnim etapie ścieżki instruktorskiej NDT-Bobath Tutor Terapii Zajęciowej.

Certyfikowany terapeuta NDT-Bobath, SI, Strukturalnej pracy z ciałem ANATOMY TRAINS
 

zobacz wiecej

Od 20 lat pracuje jako fizjoterapeuta i terapeuta zajęciowy głównie w neurologii dziecięcej. Od 2017 roku prowadzi szkolenia z Terapii ręki w pracy z dziećmi z problemami neurologicznymi.


Cena: 1600 zł

Termin: 15 – 17 listopada 2024 r.

Miejsce: Kraków

Cel i efekty szkolenia:

Na szkoleniu otrzymasz wiedzę oraz umiejętności dotyczące:  
praktycznego prowadzenia terapii ręki u dzieci z różnymi problemami neurologicznymi, a także przeprowadzania oceny i konstruowania planu terapeutycznego.

Nauczysz się,

Jak przebiega rozwój funkcji ręki i integracji sensorycznej, poznasz techniki wpływające na poprawę kontroli posturalnej, normalizację napięcia mięśniowego i aktywizację łańcuchów mięśniowych tułowia, obręczy barkowej i dłoni; pracy na tkankach miękkich (rozluźniania mięśniowo-powięziowego); poznasz jak uczyć czynności życia codziennego; zostaną przeprowadzone demonstracje pracy z pacjentem.
 
Nabędziesz wiedzę i umiejętności praktyczne prowadzenia terapii ręki u dzieci z różnymi problemami neurologicznymi, a także przeprowadzania oceny i konstruowania planu terapeutycznego, a w szczególności:
 
a/ sposoby oceny kończyny górnej u dzieci z problemami neurologicznymi,
b/ rozwój i główne problemy motoryczne w zakresie małej motoryki,
c/ sekwencje terapii u dzieci z hemiplegią, tetraplegią, dystonią i porażeniem splotu barkowego,
d/ terapię wymuszoną koniecznością,
e/ umiejętności normalizacji napięcia mięśniowego i pracy na tkankach miękkich w celu przygotowania kończyny górnej do funkcji,
f/ techniki wpływające na poprawę kontroli posturalnej, 
g/ umiejętności aktywizowania łańcuchów mięśniowych - przygotowanie obręczy barkowej i dłoni do funkcji,
h/ umiejętności praktycznej pracy z pacjentami o różnej topografii i stopniu porażenia ukierunkowanej na osiągnięcie funkcjonalnych celów,
i/ dobór i aplikacje różnych pomocy (taśmy ottimedi, kinesiotaping) i zaopatrzenia ortopedycznego w terapii ręki.
 

W cenie szkolenia otrzymasz:

W przypadku wyboru szkolenia 3 dniowego:

  • 27 godziny szkolenia, w tym 20 godzin zajęć praktycznych,
  • część teoretyczną w postaci zobrazowania oraz szczegółowego omówienia,
  • praktyczną prezentację i demonstrację pracy z pacjentem, 
  • praca uczestników z dziećmi z różnymi problemami neurologicznymi,
  • omówienie sekwencji terapii u dzieci z hemiplegią, tetraplegią, dystonią i porażeniem splotu barkowego, 
  • omówienie terapii wymuszonej koniecznością, 
  • sprawdzenie swoich umiejętności podczas ćwiczeń praktycznych, 
  • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
  • zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne ze standardami Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Wstępne wymagania wobec uczestników:

Wykształcenie: fizjoterapeuci, terapeuci zajęciowwi,studenci fizjoterapii oraz terapii zajęciowej

Plan szkolenia:

Dzień Dzień tygodnia Od Do
15 listopada Piątek 9:00 17:00
16 listopada Sobota 9:00 17:00
17 listopada Niedziela 9:00 17:00

Program szkolenia:

  Opis zakresu szkolenia
1 Rozwój funkcji ręki
Praca nad kontrolą posturalną
Demonstracja pracy z pacjentem
2 Praca na obręczy barkowej
Demonstracja pracy z pacjentem
Praca z pacjentami
3

Praca na ręce

Rozwój integracji sensorycznej
Demonstracja pracy z pacjentem
Praca z pacjentami
Uczenie czynności życia codziennego

Opinie:

Zapisz się na szkolenie

E-mail:
Imię:
Nazwisko:
Numer telefonu:
Nazwa zawodu lub kierunku studiów:
Numer prawa wykonywania zawodu medycznego:
PESEL:
Data urodzenia:
Miejsce urodzenia:
Czy chcesz otrzymać fakturę VAT na firmę?
Czy korzystasz ze zwolnienia VAT?
Nazwa firmy
NIP firmy
Ulica
Numer domu/mieszkania
Numer lokalu
Kod pocztowy
Miejscowość
Wysłanie formularza Zgłoszeniowego szkolenia jest równoznaczne z zapoznaniem się oraz akceptacją niżej wymienionych zgód oraz Regulaminu Szkoleń.
Zaznacz wszystkie zgody
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez podmiot Dorota Pamuła Terapia NDT-Bobath, NIP 678 26 66 169 zgodnie z informacjami zawartymi w OCHRONA_DANYCH_OSOBOWYCH_klauzula_informacyjna_szkolenia.pdf. Dane są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j: Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Oświadczam, że wiem o moim prawie do wglądu, poprawiania oraz usunięcia moich danych osobowych.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail informacji organizacyjnych w rozumieniu art.10 ust 1. ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną od podmiotu Dorota Pamuła Terapia NDT-Bobath, NIP 678 26 66 169.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych oraz ustawie z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo Telekomunikacyjne w celach marketingowych przez podmiot Dorota Pamuła Terapia NDT-Bobath, NIP 678 26 66 169 i oświadczam, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne oraz że zostałem poinformowany o prawie żądania dostępu do moich danych osobowych, poprawiania oraz usunięcia.