Fizjoterapia Dziecka
ul. Drukarska 3/45,
30-384 Kraków
 

Terapia ręki u dzieci z problemami neurologicznymi – 2 dniowy kurs rozwijający

Prowadzący: Foteini Zografou

Senior Instruktor Terapii Zajęciowej NDT-Bobath
Terapeuta integracji sensorycznej

zobacz wiecej

Foteini jest ergoterapeuta po studiach, na wydziale  ergoterapii w Atenach

 

Od ponad 30 lat interesują ją zagadnienia neurorozwojowe dotyczące niemowlaków i dzieci. Jest nauczycielem metody Bobath od 2004 r.  i “Senior” nauczycielem od 2010 r.

 

Podczas wielu lat kariery nauczała i trenowała różnego rodzaju terapeutów (fizjoterapeutów, logopedów, terapeutów zajęciowych). Prowadziła wiele seminariów z zakresu: szkoleń podstawowych oraz rozwijających metody NDT Bobath, dysfagii, pisania, testów ABC, dysgrafii itp. Przeprowadziłam ponad sto seminariów w Grecji, Polsce, Czechach i na Cyprze.

 

Obecnie mieszka i pracuje w Atenach, gdzie prowadzi prywatną klinikę dla dzieci z problemami rozwoju. Jest również współpracownikiem naukowym ‘’Doxiadis unit’’ na poziomie oceny różnorodności incydentów.

Cena: 1500 zł

Termin: 14-15 października 2023

Miejsce: Kraków

Cel i efekty szkolenia:

Na szkoleniu otrzymasz wiedzę oraz umiejętności dotyczące:  
praktycznego prowadzenia terapii ręki u dzieci z różnymi problemami neurologicznymi, a także przeprowadzania oceny i konstruowania planu terapeutycznego.

Nauczysz się,
oceny kończyny górnej według testu QUEST; technik wpływających na poprawę kontroli posturalnej, normalizację napięcia mięśniowego i aktywizację łańcuchów mięśniowych tułowia, obręczy barkowej i dłoni; pracy na tkankach miękkich (rozluźniania mięśniowo-powięziowego); praktycznej pracy z pacjentami o różnej topografii i stopniu porażenia ukierunkowanej na osiągnięcie funkcjonalnych celów; planowania terapii u dzieci z hemiplegią, tetraplegią, dystonią i porażeniem splotu barkowego; prowadzenia terapii wymuszona koniecznością; stosowania różnych pomocy (taśmy ottimedi, kinesiotaping) i zaopatrzenia ortopedycznego w terapii ręki.

W cenie szkolenia otrzymasz:

W przypadku wyboru szkolenia 2 dniowego:

 • 18 godzin szkolenia, w tym 12 godzin zajęć praktycznych
 • część teoretyczną w postaci zobrazowania oraz szczegółowego omówienia,
 • 2 demonstracje pracy z pacjentami z różnymi problemami neurologicznymi,
 • omówienie sekwencji terapii u dzieci z hemiplegią, tetraplegią, dystonią i porażeniem splotu barkowego,
 • dyskusję i możliwość dzielenia się obserwacjami i dobrymi praktykami,
 • sprawdzenie swoich umiejętności podczas ćwiczeń praktycznych,
 • rekomendacje i wskazówki dotyczące samokształcenia po zakończeniu szkolenia, 
 • informacje o dalszych szkoleniach,
 • informacje o materiałach pomocnych w dalszym rozwoju,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne ze standardami Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Wstępne wymagania wobec uczestników:

Wykształcenie: fizjoterapeuci, terapeuci zajęciowwi,studenci fizjoterapii oraz terapii zajęciowej

Poziomu zaawansowania:

 • kurs 2 dniowy – jest szkoleniem rozwijającym umiejętności terapeutów NDT-Bobath oraz jako kontynuacja kursu trzydniowego.

Plan szkolenia:

Dzień Dzień tygodnia Od Do
14 października Sobota 9:00 17:00
15 października Niedziela 9:00 17:00

Program szkolenia:

  Opis zakresu szkolenia
1 Test QUEST; Mała motoryka – rozwój; Główne problemy motoryczne w zakresie małej motoryki
Przygotowanie obręczy barkowej do funkcji
Demonstracja pracy z pacjentem
Praca z pacjentem
Trening grafomotoryczny
2 Przygotowanie dłoni do funkcji
Demonstracja pracy z pacjentem
Praca z pacjentami - kinesiotaping, ortezy, taśmy
Wymuszona terapia dzieci z hemiplegią

Zapisz się na szkolenie

E-mail:
Imię:
Nazwisko:
Numer telefonu:
Nazwa zawodu lub kierunku studiów:
Numer prawa wykonywania zawodu medycznego:
PESEL:
Data urodzenia:
Miejsce urodzenia:
Czy chcesz otrzymać fakturę VAT na firmę?
Czy korzystasz ze zwolnienia VAT?
Nazwa firmy
NIP firmy
Ulica
Numer domu/mieszkania
Numer lokalu
Kod pocztowy
Miejscowość
Wysłanie formularza Zgłoszeniowego szkolenia jest równoznaczne z zapoznaniem się oraz akceptacją niżej wymienionych zgód oraz Regulaminu Szkoleń.
Zaznacz wszystkie zgody
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez podmiot Dorota Pamuła Terapia NDT-Bobath, NIP 678 26 66 169 zgodnie z informacjami zawartymi w OCHRONA_DANYCH_OSOBOWYCH_klauzula_informacyjna_szkolenia.pdf. Dane są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j: Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Oświadczam, że wiem o moim prawie do wglądu, poprawiania oraz usunięcia moich danych osobowych.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail informacji organizacyjnych w rozumieniu art.10 ust 1. ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną od podmiotu Dorota Pamuła Terapia NDT-Bobath, NIP 678 26 66 169.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych oraz ustawie z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo Telekomunikacyjne w celach marketingowych przez podmiot Dorota Pamuła Terapia NDT-Bobath, NIP 678 26 66 169 i oświadczam, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne oraz że zostałem poinformowany o prawie żądania dostępu do moich danych osobowych, poprawiania oraz usunięcia.