Fizjoterapia Dziecka
ul. Drukarska 3/45,
30-384 Kraków
 

SCARWORK Praca na Bliznach: Integracja Blizn z Siecią Powięziową

Prowadzący: Anna Srokowska

 Specjalista w dziedzinie Fizjoterapii

zobacz wiecej

Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu im. Eugeniusza Piaseckiego na kierunku Rehabilitacja Ruchowa, a także Studium Wychowania Fizycznego w Bydgoszczy na kierunku Wychowanie Fizyczne. W 1997 roku rozpoczęła pracę w AWF, w Katedrze Kultury Fizycznej Osób Niepełnosprawnych oraz Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu. W tym czasie głównie zajmowała się tematyką kultury fizycznej osób niepełnosprawnych oraz rehabilitacją osób w starszym wieku. Współpracowała także z Fundacją osób chorych na zanik mięśni. Od 2002 do 2013 roku pracowała w Szpitalu Uniwersyteckim im. dr A. Jurasza w Bydgoszczy w Klinice Rehabilitacji, gdzie rehabilitowała głównie pacjentów z dysfunkcjami o podłożu neurologicznym, po udarach mózgu, urazach czaszkowo-mózgowych i uszkodzeniach rdzenia kręgowego w tym w śpiączce. Tytuł Specjalisty w Dziedzinie Fizjoterapii uzyskałam w 2008 roku po ukończeniu specjalizacji w Klinice Rehabilitacji Szpitala Uniwersyteckiego w Bydgoszczy i pomyślnym zdaniu egzaminu. W 2011 roku podjęła pracę w Collegium Medicum w Bydgoszczy UMK w Toruniu w Katedrze i Zakładzie Podstaw Kultury Fizycznej. Prowadzi zajęcia ze studentami Fizjoterapii z przedmiotów: Aktywność Ruchowa Adaptacyjna i Sport Osób Niepełnosprawnych. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała także w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym Atma w Bydgoszczy (2015-2017). Obecnie pracuje w prywatnej praktyce Spine-med oraz współpracuje z NZOZ Vitamed oraz AthleticoMed – Centrum Leczenia Bólu i Kontuzji. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii oraz Polskiego Towarzystwa Integracji Strukturalnej. Od 1992r. współpracuje z Olimpiadami Specjalnymi, gdzie obecnie pracuje jako wolontariusz w programie Zdrowi Sportowcy – Sprawne Stopy. Swoją praktykę fizjoterapeutyczną cały czas poszerza uczestnicząc w szkoleniach zawodowych.

Uzyskane dodatkowe kwalifikacje zawodowe:
Certyfikat ukończenia kursu Anatomy Trains I i II (2013)
Certyfikaty ukończenia pierwszego cyklu szkoleń: Fascial Release for Structural Balance – rozluźnianie mięśniowo-powięziowe dla integracji strukturalnej (2014, 2015)
Structural Bodywork Certyfication Module – szkolenie certyfikujące strukturalnej pracy z ciałem w czasie 3 sesji wg modelu KMI (2016)
Anatomia Sekcyjna – Todd Garcia (2018)
Podologia… znacznie więcej niż stopy. Testy funkcjonalne wspomagane technikami komputerowymi – szkolenie przeprowadzone przez eduPodologia.pl (2018)

Cena: 2600

Termin: 2 – 5 czerwca 2022 r.

Miejsce:  Kraków

Cel i efekty szkolenia:

ScarWork to metoda pracy z bliznami, którą opracowała Sharon Wheeler, terapeutka Integracji Strukturalnej , której uczyła się od Idy Rolf. ScarWork to nowatorskie i nieznane dotychczas w Polsce techniki pracy z bliznami. Według Sharon ScarWork to sztuka scalania blizn z siecią powięziową.

W cenie szkolenia otrzymasz:

W cenie szkolenia otrzymasz:

29 godzin szkolenia,
informacje o źródłach wiedzy, na których zostało oparte szkolenie,
część teoretyczną w postaci zobrazowania oraz szczegółowego omówienia,
szczegółową anatomię danego obszaru
pracę z pacjentami z wykorzystaniem poznanych technik,
dyskusję i możliwość dzielenia się obserwacjami i dobrymi praktykami,
sprawdzenie swoich umiejętności podczas ćwiczeń praktycznych,
rekomendacje i wskazówki dotyczące samokształcenia po zakończeniu szkolenia,
informacje o dalszych szkoleniach,
informacje o materiałach pomocnych w dalszym rozwoju,
certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne ze standardami Ministerstwa Edukacji Narodowej.
 

Wstępne wymagania wobec uczestników:

Fizjoterapeuci, studenci fizjoterapii

Plan szkolenia:

 

Dzień Dzień tygodnia Od Do
2 czerwca Czwartek 9:00 17:00
3 czerwca Piątek 9:00 17:00
4 czerwca Sobota 9:00 17:00
5 czerwca Niedziela 9:00 14:00

Program szkolenia:

Zalety metody ScarWork.

Metodą ScarWork można pracować we wczesnym okresie gojenia się tkanek, ale również bardzo dobre rezultaty możemy osiągnąć używając jej do mobilizacji blizn, które powstały dawno. Techniki można stosować we wszystkich rodzajach blizn: po zabiegach chirurgicznych, wypadkach, oparzeniach, naświetlaniach i innych.
 
Wykonując terapię blizny prowadzimy do zmniejszenia napięcia w jej obrębie oraz zwiększania się możliwości ruchu między skórą, tkanką podskórną, tłuszczem, powięziami i mięśniami. Wpływa to na poprawę zakresu ruchu w stawach i funkcji tkanek w obszarze otaczającym bliznę. Zaletą tej metody jest to, że stosowane techniki są bezbolesne dla pacjentów, a dla terapeutów łatwe do wykonania i nie obciążające rąk. W procesie gojenia się ran czasami dochodzi do uwięźnięcia nerwu w miejscu tworzenia się blizny. Jest to dla pacjentów nieprzyjemne, a czasami bolesne. Terapia Scarwork pomaga zmniejszyć ból i wpływa na normalizację czucia powierzchownego, zarówno w przeczulicy jak i niedoczulicy. Pod wpływem wykonywanych technik zmienia się kolor blizny, a pacjenci często po terapii mówią, że ich blizny stają się delikatniejsze w dotyku i bardziej gładkie.
 
Efekty pracy z bliznami można zaobserwować już po jednej terapii, ale aby były trwałe lepiej jest przeprowadzić serię zabiegów. Prowadzane są badania naukowe w celu wyjaśnienia jakie zmiany fizjologiczne zachodzą w tkankach pod wpływem terapii. W badaniach ultrasonograficznych można zauważyć że tkanki poddane terapii układają się w sposób bardziej regularny, z zachowaniem warstwowego układu. ScarWork to zestaw dodatkowych umiejętności, które pomogą wyróżniać się osobom je stosującym w pracy fizjoterapeutycznej.
 
ScarWork – metoda pracy.
 
W metodzie tej nie używa się żadnych dodatkowych narzędzi, olejków czy kremów. Pracując tą metodą wykorzystywanych jest około 25 technik. Część z nich służy do uruchamiania tkanek powierzchownych, a część głębokich, niektóre są stosowane w konkretnych rodzajach blizn. Jedną z zasad pracy jest ocena jak blizna wpłynęła na całe ciało, w warunkach statycznych i dynamicznych. Zastosowane testy funkcjonalne przed terapią i po terapii pokazują jak opracowanie blizny wpływa na poprawę funkcji. Metoda ta obejmuje również techniki, które mają zastosowanie w konkretnych rodzajach blizn. Na przykład u pacjentów po zabiegach kardiochirurgicznych po opracowaniu samej blizny rozpracowuje się tkanki otaczające bliznę i stosuje technikę zamykającą klatkę piersiową, tak aby tkanki, które były w czasie zabiegu w nienaturalnym ustawieniu wróciły na swoje miejsce. Terapię blizn warto połączyć z Integracją Strukturalną, która prowadzi do zrównoważenia ciała. Kiedy ciało jest wyrównane to poruszanie się, dobra postawa i oddychanie jest łatwiejsze.
 
Szkolenie – ScarWork – Integracja blizn z siecią powięziową.
 
Szkolenie zawiera w sobie wykłady teoretyczne dotyczące najnowszej wiedzy dotyczącej powstawania, leczenia i rehabilitacji blizn. Jednak przede wszystkim jest to szkolenie o charakterze praktycznym, w trakcie którego studenci uczą się technik pracy z bliznami najpierw na sobie, a w kolejnych dniach stosując je w pracy z pacjentami. Ten sposób szkolenia pozwala w krótkim czasie poznać różne rodzaje blizn i obserwować ich zmiany zachodzące w trakcie i po terapii.

Zapisz się na szkolenie

E-mail:
Imię:
Nazwisko:
Numer telefonu:
Nazwa zawodu lub kierunku studiów:
Numer prawa wykonywania zawodu medycznego:
PESEL:
Data urodzenia:
Miejsce urodzenia:
Czy chcesz otrzymać fakturę VAT na firmę?
Czy korzystasz ze zwolnienia VAT?
Nazwa firmy
NIP firmy
Ulica
Numer domu/mieszkania
Numer lokalu
Kod pocztowy
Miejscowość
Wysłanie formularza Zgłoszeniowego szkolenia jest równoznaczne z zapoznaniem się oraz akceptacją niżej wymienionych zgód oraz Regulaminu Szkoleń.
Zaznacz wszystkie zgody
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez podmiot Dorota Pamuła Terapia NDT-Bobath, NIP 678 26 66 169 zgodnie z informacjami zawartymi w OCHRONA_DANYCH_OSOBOWYCH_klauzula_informacyjna_szkolenia.pdf. Dane są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j: Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Oświadczam, że wiem o moim prawie do wglądu, poprawiania oraz usunięcia moich danych osobowych.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail informacji organizacyjnych w rozumieniu art.10 ust 1. ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną od podmiotu Dorota Pamuła Terapia NDT-Bobath, NIP 678 26 66 169.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych oraz ustawie z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo Telekomunikacyjne w celach marketingowych przez podmiot Dorota Pamuła Terapia NDT-Bobath, NIP 678 26 66 169 i oświadczam, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne oraz że zostałem poinformowany o prawie żądania dostępu do moich danych osobowych, poprawiania oraz usunięcia.