Fizjoterapia Dziecka
ul. Drukarska 3/45,
30-384 Kraków
 

Kompleksowy model postępowania fizjoterapeutycznego z pacjentem pediatrycznym - Moduł 2

Prowadzący: dr Michał Sokołów

Specjalista fizjoterapii

zobacz wiecej

Absolwent Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Koordynator zespołu fizjoterapeutów i fizjoterapeuta w Ośrodku Wczesnej Interwencji w Gdańsku, z którym jest związany od 2008 roku. Posiada wieloletnie doświadczenie dydaktyczne, w ramach prowadzenia zajęć ze studentami kierunku Fizjoterapia, w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Ukończył liczne szkolenia z zakresu fizjoterapii dzieci ryzyka (wcześniaki, rozpoznanie obniżonego napięcia mięśniowego, asymetrii), planowania i prowadzenia terapii w Mózgowym Porażeniu Dziecięcym, trudnościami związanymi z SI- przetwarzaniem bodźców sensorycznych, wadami postawy oraz problemami natury ortopedycznej.  Identyfikuje się przede wszystkim z koncepcją NDT Bobath, korzystając jednak z takich narzędzi  jak manipulacje powięziowe, kinesio- taping, PNF, metoda Prechtl`a, Kinetic Control, MEDEK, NKT, elektrostymulacja funkcjonalna i wiele innych. Obecnie doktorant na GUMed. Laureat nagrody Prezydenta Miasta Gdańska dla pracowników służby zdrowia.

 

Cena: 1100 zł /w przypadku zapisu na jeden moduł - 1300 zł/

Termin: 18 - 19 listopada 2023 r.

Miejsce: Kraków

Cel i efekty szkolenia:

Na szkoleniu otrzymasz wiedzę oraz umiejętności dotyczące:  

diagnostyki i terapii w zakresie postępowania usprawniającego pacjenta pediatrycznego, z dysfunkcją układu ruchowego, o różnej etiologii i niezależnie od jego wieku; narzędzi do pracy z niemowlęciem z grupy ryzyka oraz starszym dzieckiem z rozpoznaniem neurologicznym lub wadą postawy.

Nauczysz się,

zbudować aktywność pacjenta w oparciu o kontekst funkcjonalny z napięciem wybranej struktury mięśniowej 
samodzielnie stosować skuteczną terapię w pracy z pacjentem pediatrycznym, niezależnie od jego wieku i problemu psycho- ruchowego 
 

W cenie szkolenia otrzymasz:

 • 18 godzin szkolenia,
 • część teoretyczną w postaci zobrazowania oraz szczegółowego omówienia,
 • omówienie sekwencji terapii u dzieci,
 • gotowe narzędzia do pracy w postaci dużej ilości, konkretnie opisanych wspomagań z możliwością zrozumienia problemu motorycznego pacjenta,
 • praca na uczestników w parach oraz na lalkach terapeutycznych,
 • dyskusję i możliwość dzielenia się obserwacjami i dobrymi praktykami,
 • rekomendacje i wskazówki dotyczące samokształcenia po zakończeniu szkolenia, 
 • informacje o dalszych szkoleniach,
 • informacje o materiałach pomocnych w dalszym rozwoju,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne ze standardami Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Wstępne wymagania wobec uczestników:

Fizjoterapeuci, Lekarze, Studenci kierunków medycznych,

Plan szkolenia:

Dzień Dzień tygodnia Od Do
18 listopada Sobota 9:00 17:00
19 listopada Niedziela 9:00 17:00

Program szkolenia:

Dzień I
1. Analiza, zaburzenia i wpływ postawy na kontrolę motoryczną
2. Mobilizacje dolnego kwadrantu dla wyrównania kończyn, pozycji miednicy, odcinka lędźwiowego kręgosłupa, kości krzyżowej
3. Mobilizacje biodra, kolana, stawu skokowego
4. Elementy tapingu w zaburzeniach postawy i ruchu
 
Dzień Ii
1. Trening siłowy i znaczenia siły dla funkcji
2. Wspomagania w treningu siłowym kończyn dolnych
3. Wspomagania w terapii chodu i trening na bieżni
4. Analiza łańcuchów mięśniowych w kontekście chodu i stania
 
 

Zapisz się na szkolenie

E-mail:
Imię:
Nazwisko:
Numer telefonu:
Nazwa zawodu lub kierunku studiów:
Numer prawa wykonywania zawodu medycznego:
PESEL:
Data urodzenia:
Miejsce urodzenia:
Czy chcesz otrzymać fakturę VAT na firmę?
Czy korzystasz ze zwolnienia VAT?
Nazwa firmy
NIP firmy
Ulica
Numer domu/mieszkania
Numer lokalu
Kod pocztowy
Miejscowość
Wysłanie formularza Zgłoszeniowego szkolenia jest równoznaczne z zapoznaniem się oraz akceptacją niżej wymienionych zgód oraz Regulaminu Szkoleń.
Zaznacz wszystkie zgody
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez podmiot Dorota Pamuła Terapia NDT-Bobath, NIP 678 26 66 169 zgodnie z informacjami zawartymi w OCHRONA_DANYCH_OSOBOWYCH_klauzula_informacyjna_szkolenia.pdf. Dane są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j: Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Oświadczam, że wiem o moim prawie do wglądu, poprawiania oraz usunięcia moich danych osobowych.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail informacji organizacyjnych w rozumieniu art.10 ust 1. ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną od podmiotu Dorota Pamuła Terapia NDT-Bobath, NIP 678 26 66 169.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych oraz ustawie z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo Telekomunikacyjne w celach marketingowych przez podmiot Dorota Pamuła Terapia NDT-Bobath, NIP 678 26 66 169 i oświadczam, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne oraz że zostałem poinformowany o prawie żądania dostępu do moich danych osobowych, poprawiania oraz usunięcia.