Fizjoterapia Dziecka
ul. Drukarska 3/45,
30-384 Kraków
 

Kompleksowy model postępowania fizjoterapeutycznego z pacjentem pediatrycznym - Moduł 1

Prowadzący: dr Michał Sokołów

Specjalista fizjoterapii

zobacz wiecej

Absolwent Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Koordynator zespołu fizjoterapeutów i fizjoterapeuta w Ośrodku Wczesnej Interwencji w Gdańsku, z którym jest związany od 2008 roku. Posiada wieloletnie doświadczenie dydaktyczne, w ramach prowadzenia zajęć ze studentami kierunku Fizjoterapia, w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Ukończył liczne szkolenia z zakresu fizjoterapii dzieci ryzyka (wcześniaki, rozpoznanie obniżonego napięcia mięśniowego, asymetrii), planowania i prowadzenia terapii w Mózgowym Porażeniu Dziecięcym, trudnościami związanymi z SI- przetwarzaniem bodźców sensorycznych, wadami postawy oraz problemami natury ortopedycznej.  Identyfikuje się przede wszystkim z koncepcją NDT Bobath, korzystając jednak z takich narzędzi  jak manipulacje powięziowe, kinesio- taping, PNF, metoda Prechtl`a, Kinetic Control, MEDEK, NKT, elektrostymulacja funkcjonalna i wiele innych. Obecnie doktorant na GUMed. Laureat nagrody Prezydenta Miasta Gdańska dla pracowników służby zdrowia.

 

Cena: 1100 zł /w przypadku zapisu na jeden moduł - 1300 zł/

Termin: 28-29 października 2023 r. wolne jedno miejsce

Miejsce: Kraków

Cel i efekty szkolenia:

Na szkoleniu otrzymasz wiedzę oraz umiejętności dotyczące:  

diagnostyki i terapii w zakresie postępowania usprawniającego pacjenta pediatrycznego, z dysfunkcją układu ruchowego, o różnej etiologii i niezależnie od jego wieku; narzędzi do pracy z niemowlęciem z grupy ryzyka oraz starszym dzieckiem z rozpoznaniem neurologicznym lub wadą postawy.

Nauczysz się,

zbudować aktywność pacjenta w oparciu o kontekst funkcjonalny z napięciem wybranej struktury mięśniowej 
samodzielnie stosować skuteczną terapię w pracy z pacjentem pediatrycznym, niezależnie od jego wieku i problemu psycho- ruchowego 
 

W cenie szkolenia otrzymasz:

 • 18 godzin szkolenia,
 • część teoretyczną w postaci zobrazowania oraz szczegółowego omówienia,
 • omówienie sekwencji terapii u dzieci,
 • gotowe narzędzia do pracy w postaci dużej ilości, konkretnie opisanych wspomagań z możliwością zrozumienia problemu motorycznego pacjenta,
 • praca na uczestników w parach oraz na lalkach terapeutycznych,
 • dyskusję i możliwość dzielenia się obserwacjami i dobrymi praktykami,
 • rekomendacje i wskazówki dotyczące samokształcenia po zakończeniu szkolenia, 
 • informacje o dalszych szkoleniach,
 • informacje o materiałach pomocnych w dalszym rozwoju,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne ze standardami Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Wstępne wymagania wobec uczestników:

Fizjoterapeuci, lekarze, studenci kierunków medycznych

Plan szkolenia:

Dzień Dzień tygodnia Od Do
28 października Sobota 9:00 17:00
29 października Niedziela 9:00 17:00

Program szkolenia:

Dzień I
1. Analiza biomechaniczna i kinetyczna rozwoju prawidłowego w kontekście wspomagań terapeutycznych. Czyli jak umiejętnie prowadzić terapię, tak by nauczyć efektywnie funkcji 
2. Wykorzystanie aktywności rozwoju prawidłowego dla budowania kontroli centralnej, podporu, naprzemienności, stabilności / mobilności biodra i innych-  w zależności od potrzeb pacjenta i niezależnie od jego wieku
3. Aktywizacja mięśni- precyzyjna praca na określonych elementach łańcuchów ruchowych. Techniki „włączania” mięśnia w aktywności
4. Lokalizowanie słabego ogniwa w programie motorycznym podopiecznego
 
Dzień II
1. Teoria treningu równowagi. Strategie zachowania równowagi, filary kontroli równoważnej
2. Zasady prowadzenia terapii przy zaburzeniach równowagi różnego pochodzenia (opóźniony rozwój psychomotoryczny, mózgowe porażenie dziecięce, zaburzenia przedsionkowe, zawroty głowy)
3. Wspomagania w pracy nad równowagą w różnych pozycjach wyjściowych z pacjentem w kontakcie i niemowlęciem
4. Budowanie kontroli statycznej i dynamicznej w różnych aktywnościach motorycznych
nia
 
 

Opinie:

Zapisz się na szkolenie

E-mail:
Imię:
Nazwisko:
Numer telefonu:
Nazwa zawodu lub kierunku studiów:
Numer prawa wykonywania zawodu medycznego:
PESEL:
Data urodzenia:
Miejsce urodzenia:
Czy chcesz otrzymać fakturę VAT na firmę?
Czy korzystasz ze zwolnienia VAT?
Nazwa firmy
NIP firmy
Ulica
Numer domu/mieszkania
Numer lokalu
Kod pocztowy
Miejscowość
Wysłanie formularza Zgłoszeniowego szkolenia jest równoznaczne z zapoznaniem się oraz akceptacją niżej wymienionych zgód oraz Regulaminu Szkoleń.
Zaznacz wszystkie zgody
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez podmiot Dorota Pamuła Terapia NDT-Bobath, NIP 678 26 66 169 zgodnie z informacjami zawartymi w OCHRONA_DANYCH_OSOBOWYCH_klauzula_informacyjna_szkolenia.pdf. Dane są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j: Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Oświadczam, że wiem o moim prawie do wglądu, poprawiania oraz usunięcia moich danych osobowych.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail informacji organizacyjnych w rozumieniu art.10 ust 1. ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną od podmiotu Dorota Pamuła Terapia NDT-Bobath, NIP 678 26 66 169.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych oraz ustawie z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo Telekomunikacyjne w celach marketingowych przez podmiot Dorota Pamuła Terapia NDT-Bobath, NIP 678 26 66 169 i oświadczam, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne oraz że zostałem poinformowany o prawie żądania dostępu do moich danych osobowych, poprawiania oraz usunięcia.