Fizjoterapia Dziecka
ul. Drukarska 3/45,
30-384 Kraków
 

EMS elektrostymulacja

Prowadzący: dr Michał Sokołów

Specjalista fizjoterapii

zobacz wiecej

Absolwent Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Koordynator zespołu fizjoterapeutów i fizjoterapeuta w Ośrodku Wczesnej Interwencji w Gdańsku, z którym jest związany od 2008 roku. Posiada wieloletnie doświadczenie dydaktyczne, w ramach prowadzenia zajęć ze studentami kierunku Fizjoterapia, w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Ukończył liczne szkolenia z zakresu fizjoterapii dzieci ryzyka (wcześniaki, rozpoznanie obniżonego napięcia mięśniowego, asymetrii), planowania i prowadzenia terapii w Mózgowym Porażeniu Dziecięcym, trudnościami związanymi z SI- przetwarzaniem bodźców sensorycznych, wadami postawy oraz problemami natury ortopedycznej.  Identyfikuje się przede wszystkim z koncepcją NDT Bobath, korzystając jednak z takich narzędzi  jak manipulacje powięziowe, kinesio- taping, PNF, metoda Prechtl`a, Kinetic Control, MEDEK, NKT, elektrostymulacja funkcjonalna i wiele innych. Obecnie doktorant na GUMed. Laureat nagrody Prezydenta Miasta Gdańska dla pracowników służby zdrowia.

 

Cena: 1900 zł

Termin: 06 - 07 czerwca 2024 r.

Miejsce: Kraków

Cel i efekty szkolenia:

Na szkoleniu otrzymasz wiedzę oraz umiejętności dotyczące:  

rozpoznania potrzeb pacjenta i zastosowania elekrostymulacji (EMS) w procesie terapeutycznym pacjenta pediatrycznego.

Nauczysz się,

określać odpowiednie parametry prądu, dla wybranego obszaru ciała; dokonać uzasadnionego wyboru miejsca do elektrostymulacji na podstawie badania; dobrać pozycje i aktywności osadzone w funkcji, które pozwolą na uzyskanie najlepszych efektów terapii; ułożyć program domowy dla pacjenta.
 

W cenie szkolenia otrzymasz:

  • 18 godzin szkolenia,
  • część teoretyczną w postaci zobrazowania oraz szczegółowego omówienia,
  • omówienie sekwencji terapii u dzieci z zastosowanie EMS,
  • konkretnie opisanych wspomagań z możliwością zrozumienia problemu motorycznego pacjenta,
  • dyskusję i możliwość dzielenia się obserwacjami i dobrymi praktykami,
  • rekomendacje i wskazówki dotyczące samokształcenia po zakończeniu szkolenia, 
  • informacje o dalszych szkoleniach,
  • informacje o materiałach pomocnych w dalszym rozwoju,
  • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
  • zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne ze standardami Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Wstępne wymagania wobec uczestników:

Fizjoterapeuci, lekarze, studenci kierunków medycznych

Plan szkolenia:

Dzień Dzień tygodnia Od Do
06 czerwca Czwartek 9:00 17:00
07 czerwca Piątek 9:00 17:00

Program szkolenia:

Dzień I
1. Regulacja aktywności mięśnia przez pracę na mechanoreceptorach
2. Budowanie siły rozumianej jako zdolności OUN do rekrutowania mięśnia.
3. Angażowanie OUN w aktywność. 
4. Wytyczne kontroli pozycji funkcjonalnych w warunkach statycznych i dynamicznych 
5. Trening chodu oparty o taśmy mięśniowe 
6. Strategie aktywizacji tułowia dla funkcji
 
Dzień II
1. Cechy i parametry prądu elektrycznego
2. Przegląd publikacji nt. EMS
3. Zastosowanie EMS w treningu kontroli motorycznej dziecka z Mpdz. Górny/dolny kwadrant
4. Trening siłowy i selektywności z wykorzystaniem  EMS
5. Integracja pracy mięśni w zadaniach funkcjonalnych.
6. Zastosowanie EMS w pracy opartej na mechanoreceptorach, z pacjentem pediatrycznym
 
 
 

Opinie:

Zapisz się na szkolenie

E-mail:
Imię:
Nazwisko:
Numer telefonu:
Nazwa zawodu lub kierunku studiów:
Numer prawa wykonywania zawodu medycznego:
PESEL:
Data urodzenia:
Miejsce urodzenia:
Czy chcesz otrzymać fakturę VAT na firmę?
Czy korzystasz ze zwolnienia VAT?
Nazwa firmy
NIP firmy
Ulica
Numer domu/mieszkania
Numer lokalu
Kod pocztowy
Miejscowość
Wysłanie formularza Zgłoszeniowego szkolenia jest równoznaczne z zapoznaniem się oraz akceptacją niżej wymienionych zgód oraz Regulaminu Szkoleń.
Zaznacz wszystkie zgody
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez podmiot Dorota Pamuła Terapia NDT-Bobath, NIP 678 26 66 169 zgodnie z informacjami zawartymi w OCHRONA_DANYCH_OSOBOWYCH_klauzula_informacyjna_szkolenia.pdf. Dane są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j: Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Oświadczam, że wiem o moim prawie do wglądu, poprawiania oraz usunięcia moich danych osobowych.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail informacji organizacyjnych w rozumieniu art.10 ust 1. ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną od podmiotu Dorota Pamuła Terapia NDT-Bobath, NIP 678 26 66 169.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych oraz ustawie z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo Telekomunikacyjne w celach marketingowych przez podmiot Dorota Pamuła Terapia NDT-Bobath, NIP 678 26 66 169 i oświadczam, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne oraz że zostałem poinformowany o prawie żądania dostępu do moich danych osobowych, poprawiania oraz usunięcia.