Fizjoterapia Dziecka
ul. Drukarska 3/45,
30-384 Kraków
 

DYSPRAKSJA

Prowadzący: Foteini Zografou

Senior Instruktor Terapii Zajęciowej NDT-Bobath
Terapeuta integracji sensorycznej

zobacz wiecej

Foteini jest ergoterapeuta po studiach, na wydziale  ergoterapii w Atenach

 

Od ponad 30 lat interesują ją zagadnienia neurorozwojowe dotyczące niemowlaków i dzieci. Jest nauczycielem metody Bobath od 2004 r.  i “Senior” nauczycielem od 2010 r.

 

Podczas wielu lat kariery nauczała i trenowała różnego rodzaju terapeutów (fizjoterapeutów, logopedów, terapeutów zajęciowych). Prowadziła wiele seminariów z zakresu: szkoleń podstawowych oraz rozwijających metody NDT Bobath, dysfagii, pisania, testów ABC, dysgrafii itp. Przeprowadziłam ponad sto seminariów w Grecji, Polsce, Czechach i na Cyprze.

 

Obecnie mieszka i pracuje w Atenach, gdzie prowadzi prywatną klinikę dla dzieci z problemami rozwoju. Jest również współpracownikiem naukowym ‘’Doxiadis unit’’ na poziomie oceny różnorodności incydentów.

Prowadzący: Delfini Papazoglou

 Fizjoterapeutka, NDT Bobath instruktor

Cena: 2600

Termin: 6 – 9 października 2022 r.

Miejsce:  Kraków

Cel i efekty szkolenia:

Na szkoleniu otrzymasz wiedzę oraz umiejętności dotyczące:

dziecięcej dyspraksji rozwojowej w części praktycznej oraz klinicznej; sposobów pracy z zaburzeniami dyspraksyjnymi. Dyspraksja jest zaburzeniem neurorozwojowym, które wpływa na zdolność uczenia się, rozwój motoryczny i zdolność mowy. Dyspraksja wpływa również na rozwój pamięci, czuciowy, intelektualny i emocjonalny. Jest to stan mający wpływ na koordynację fizyczną w codziennych czynnościach.

Nauczysz się,

w jaki sposób mózg przetwarza informacje, jak koordynowany jest ruch oraz jak dyspraksji go zaburza, w rezultacie czego czynności stają się trudne, niezdecydowane oraz niezręczne; analizować i oceniać jakie rodzaje opóźnień oraz zaburzeń mają miejsce we wczesnych etapach rozwoju - raczkowania, chodzenia, samodzielnego karmienia i ubieranie się; jakie mogą być przyczyny dyspraksji; w jaki sposób zespół terapeutów może sobie poradzić na etapie wczesnej interwencji; planowania postępowania; stosowania różnych technik terapeutycznych.

 

W cenie szkolenia otrzymasz:

W cenie szkolenia otrzymasz:

32 godzin szkolenia,
informacje o źródłach wiedzy, na których zostało oparte szkolenie,
część teoretyczną w postaci zobrazowania oraz szczegółowego omówienia,
 
prezentację zarejestrowanych przypadków klinicznych, gdzie uczestnicy będą mieli możliwość studiowania, analizy i zastosowania technik terapeutycznych
demonstrację pracy trenera
pracę z pacjentami z wykorzystaniem poznanych technik,
 
dyskusję i możliwość dzielenia się obserwacjami i dobrymi praktykami,
sprawdzenie swoich umiejętności podczas ćwiczeń praktycznych,
rekomendacje i wskazówki dotyczące samokształcenia po zakończeniu szkolenia,
informacje o dalszych szkoleniach,
informacje o materiałach pomocnych w dalszym rozwoju,
certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne ze standardami Ministerstwa Edukacji Narodowej.
 

Wstępne wymagania wobec uczestników:

Fizjoterapeuci, Logopedzi, Terapeuci zajęciowi

Plan szkolenia:

 

Dzień Dzień tygodnia Od Do
6 października Czwartek 9:00 17:00
7 października Piątek 9:00 17:00
8 października Sobota 9:00 17:00
9 paaździernika Niedziela 9:00 17:00

Program szkolenia:

Dyspraksja / DCD (zaburzenia ruchu)
Dyspraksja i ADHD
Wczesna interwencja
Napięcie mięśniowe oraz planowanie ruchów
Kontrola postawy (zaburzenia i czynniki)
Zmysł dotyku (rozwój prawidłowy)
Sensomotoryka
Zmysł wzroku
Ocena, różnicowanie, skale i testy
Ocena ruchu
Analizy przypadków
Strategie postępowania
Stosowane Substancje Neurobiologiczne
 

Zapisz się na szkolenie

E-mail:
Imię:
Nazwisko:
Numer telefonu:
Nazwa zawodu lub kierunku studiów:
Numer prawa wykonywania zawodu medycznego:
PESEL:
Data urodzenia:
Miejsce urodzenia:
Czy chcesz otrzymać fakturę VAT na firmę?
Czy korzystasz ze zwolnienia VAT?
Nazwa firmy
NIP firmy
Ulica
Numer domu/mieszkania
Numer lokalu
Kod pocztowy
Miejscowość
Wysłanie formularza Zgłoszeniowego szkolenia jest równoznaczne z zapoznaniem się oraz akceptacją niżej wymienionych zgód oraz Regulaminu Szkoleń.
Zaznacz wszystkie zgody
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez podmiot Dorota Pamuła Terapia NDT-Bobath, NIP 678 26 66 169 zgodnie z informacjami zawartymi w OCHRONA_DANYCH_OSOBOWYCH_klauzula_informacyjna_szkolenia.pdf. Dane są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j: Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Oświadczam, że wiem o moim prawie do wglądu, poprawiania oraz usunięcia moich danych osobowych.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail informacji organizacyjnych w rozumieniu art.10 ust 1. ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną od podmiotu Dorota Pamuła Terapia NDT-Bobath, NIP 678 26 66 169.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych oraz ustawie z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo Telekomunikacyjne w celach marketingowych przez podmiot Dorota Pamuła Terapia NDT-Bobath, NIP 678 26 66 169 i oświadczam, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne oraz że zostałem poinformowany o prawie żądania dostępu do moich danych osobowych, poprawiania oraz usunięcia.