Fizjoterapia Dziecka
ul. Drukarska 3/45,
30-384 Kraków
 

Diagnostyka Metodą Prechtla - kurs podstawowy

Prowadzący: dr Andrea Guzzetta

Neurolog dziecięcy, pediatra
Certyfikowany Instruktor metody Prechtl’a
Pracuje na Uniwersytecie w Pizie

zobacz wiecej

Dr Guzetta jest dyrektorem Stella Maris Infant Lab for Early-intervention (SMILE), profesorem na Uniwersytecie w Pizie oraz akredytowanym międzynarodowym trenerem w General Movements Trust. Jest ekspertem w zakresie danych klinicznych, jak i neuroobrazowania.

 
Główne badania dr Guzzetty koncentrowały się na wpływie wczesnego uszkodzenia mózgu na rozwój różnych funkcji i leżących u podstaw mechanizmów neuroplastycznych, a ich ostatecznym celem jest poprawa paradygmatów i wyników wczesnej interwencji. W swojej karierze naukowej wniósł znaczący wkład w szereg kwestii badawczych w tej dziedzinie, dzięki złożonemu doświadczeniu szkoleniowemu w niektórych z najbardziej produktywnych europejskich ośrodków w tej dziedzinie, w tym w szpitalu Hammersmith i oddziale rozwoju wizualnego. w Londynie (Wielka Brytania) i Klinice Neurologii Dziecięcej w Tybindze (Niemcy).
 

Jego główny wkład naukowy został osiągnięty w następujących obszarach:

Wczesne przewidywanie wyników czynnościowych u niemowląt z uszkodzeniem mózgu za pomocą obrazowania mózgu noworodków

Wczesna ocena funkcji wzroku i rozpoznanie mózgowych wad wzroku

Wczesna ocena neurologiczna niemowląt z ryzykiem neurologicznym

Plastyczność mózgu w zmianach wrodzonych

Wpływ interwencji neurorozwojowych na dojrzewanie mózgu


Obecne zainteresowania badawcze dr Guzzetta obejmują:

Zaawansowane obrazowanie mózgu ukierunkowane na badanie różnic strukturalnych w reorganizacji mózgu między osobami z wrodzonymi uszkodzeniami mózgu a osobami z nabytymi zmianami (np. DTI, łączność korowa itp.). Lepsze zrozumienie przyczynowych ścieżek prowadzących do upośledzenia czynnościowego ma zasadnicze znaczenie dla udoskonalenia wczesnych terapii.

Nowe wczesne interwencje, polegające na stymulacji układu neuronów lustrzanych w celu aktywacji kory ruchowej, a tym samym wpływania na wzorzec reorganizacji kory. Teoria neuronów lustrzanych może zrewolucjonizować dziedzinę wczesnej rehabilitacji ruchowej, chociaż jest ona nadal całkowicie niezbadana.

 

Dr Guzzetta otrzymała prestiżową nagrodę Heinza Prechtla w dziedzinie neurologii rozwojowej w 2012 roku.

 

Cena: 3900 zł

Termin: 15 – 17 czerwca 2024 r.          lista rezerwowa tłumaczenie na j.polski

Miejsce: Kraków

Cel i efekty szkolenia:

Na szkoleniu otrzymasz wiedzę oraz umiejętności dotyczące:  
badania spontanicznych aktywności (General Movements Assessment) niemowląt w pierwszych miesiącach życia.

Nauczysz się,
czułej i obiektywnej metody służącej ocenie spontanicznych ruchów dziecka we wczesnym okresie jego rozwoju..

W cenie szkolenia otrzymasz:

  • 24 godziny dydaktyczne szkolenia,
  • informacje o źródłach wiedzy, na których zostało oparte szkolenie,
  • część teoretyczną w postaci zobrazowania oraz omówienia różnych przypadków,
  • dyskusję i możliwość dzielenia się obserwacjami i dobrymi praktykami,
  • sprawdzenie swoich umiejętności w postaci testu końcowego,
  • rekomendacje i wskazówki dotyczące samokształcenia po zakończeniu szkolenia,
  • informacje o dalszych szkoleniach,
  • informacje o materiałach pomocnych w dalszym rozwoju,
  • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
  • zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne ze standardami Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Wstępne wymagania wobec uczestników:

Wykształcenie: fizjoterapeuci, lekarze, studenci fizjoterapii
Poziomu zaawansowania: kurs podstawowy

Plan szkolenia:

Dzień Dzień tygodnia Od Do
15 czerwca Sobota 9:00 17:00
16 czerwca Niedziela 9:00 17:00
17 czerwca Poniedziałek 9:00 17:00

Program szkolenia:

Dzień Opis zakresu szkolenia
1 Kiedy, jak i dlaczego się zaczynamy poruszać
Prawidłowe globalne wzorce ruchu o charakterze wijącym się w okresie przed i po urodzeniowym
Nieprawidłowe globalne wzorce ruchu o charakterze wijącym się w okresie przed i po urodzeniowym
Prawidłowe i nieprawidłowe globalne wzorce ruchu w okresie przed urodzeniem (przed spodziewanym terminem porodu}
2 Prawidłowe i nieprawidłowe globalne wzorce ruchu o charakterze wijącym się
Prawidłowe wzorce ruchu o charakterze niespokojnym
Nieprawidłowe lub brak wzorca ruchu o charakterze niespokojnym
Prawidłowe i nieprawidłowe wzorce ruchu o charakterze niespokojnym
3 Indywidualne krzywe rozwoju
Global Movements a tradycyjne badania neurologiczne
Global Movements w odniesieniu do wieku dziecka
Dyskusja
Test

Opinie:

Zapisz się na szkolenie

E-mail:
Imię:
Nazwisko:
Numer telefonu:
Nazwa zawodu lub kierunku studiów:
Numer prawa wykonywania zawodu medycznego:
PESEL:
Data urodzenia:
Miejsce urodzenia:
Czy chcesz otrzymać fakturę VAT na firmę?
Czy korzystasz ze zwolnienia VAT?
Nazwa firmy
NIP firmy
Ulica
Numer domu/mieszkania
Numer lokalu
Kod pocztowy
Miejscowość
Wysłanie formularza Zgłoszeniowego szkolenia jest równoznaczne z zapoznaniem się oraz akceptacją niżej wymienionych zgód oraz Regulaminu Szkoleń.
Zaznacz wszystkie zgody
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez podmiot Dorota Pamuła Terapia NDT-Bobath, NIP 678 26 66 169 zgodnie z informacjami zawartymi w OCHRONA_DANYCH_OSOBOWYCH_klauzula_informacyjna_szkolenia.pdf. Dane są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j: Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Oświadczam, że wiem o moim prawie do wglądu, poprawiania oraz usunięcia moich danych osobowych.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail informacji organizacyjnych w rozumieniu art.10 ust 1. ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną od podmiotu Dorota Pamuła Terapia NDT-Bobath, NIP 678 26 66 169.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych oraz ustawie z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo Telekomunikacyjne w celach marketingowych przez podmiot Dorota Pamuła Terapia NDT-Bobath, NIP 678 26 66 169 i oświadczam, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne oraz że zostałem poinformowany o prawie żądania dostępu do moich danych osobowych, poprawiania oraz usunięcia.